ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਵਾਬ

العربيةবাংলা简体 中文ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚਫਿਲੀਪੀਨੋFrançaisहिन्दी日本语한국어ੰ hÜozÅS MelayuPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolతెలుగుਵਿਅਤਨਾਮੀ

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ. ਜੌਹਨ 14: 6 "ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ." ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜੌਨ 1 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 12 "ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. "

1 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 15: 3 ਅਤੇ 4 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ. ਪੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯਸਾਯਾਹ 53: 1-12, 1 ਪੀਟਰ 2: 24, ਮੈਥਿਊ 26: 28 ਅਤੇ 29, ਇਬਰਾਨਿਆ ਅਧਿਆਇ 10: 1-25 ਅਤੇ ਜੌਹਨ 3: 16 ਅਤੇ 30.

ਜੌਹਨ 3 ਵਿਚ: 14-16 ਅਤੇ 30 ਅਤੇ ਜੌਨ 5: 24 ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਰੋਮੀ 8 ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 1 ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ."

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਿੱਤਰ (ਟਾਈਟਸ 1: 2, ਇਬਰਾਨੀ 6: 18 ਅਤੇ 19) ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਉਸ ਨੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ: ਰੋਮੀ 10: 13 (ਕਾਲ), ਜੌਹਨ 1: 12 (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ), ਜੌਹਨ 3: 14 ਅਤੇ 15 (ਦੇਖੋ - ਨੰਬਰ 21: 5-9), ਪਰਕਾਸ਼ਿਤੀ 22: 17 (ਲੈਣਾ) ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤੀ 3: 20 (ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ).

ਰੋਮੀ 6: 23 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 22: 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਿਓ." ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ. ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "

ਗੈਲਟਿਯੋਂਜ਼ 3: 1-6 ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ."

I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1: 29-31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ... ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ."

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ (ਗਲਾਤੀਆਂ 2: 21). ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

1 ਜੌਹਨ 6: 25-40 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 37 ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੀ", ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

2 2 ਤਿਮਾਹੀ 1: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ."

Jude24 ਅਤੇ 25 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮਹਿਮਾ, ਮਹਾਨਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਰ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਰ! ਆਮੀਨ. "

3 ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ 1: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ."

4 ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਉਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ."

ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ.
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿਚ ਹੋਵੋ" (ਲੂਕਾ 23: 42 ਅਤੇ 43).

5 ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਜੋਨ 4: 34 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ." ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ" (ਜੌਹਨ ਐਕਸਜੈਕਸ: 19).

ਸ਼ਬਦ "ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ.

ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ "ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ."

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ.

6 ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੌਹਨ 3: 16 ਅਤੇ ਜੋਹਨ 3: 28-40

ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ

ਜੌਹਨ 10: 28 ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ

7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ. ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 3: 9 ਅਤੇ ਰੋਮਨਜ਼ 4 ਵੀ ਵੇਖੋ: 3 ਅਤੇ 22.

8 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਬੂਰ 103 ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 12 ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ."

ਉਹ ਯਿਰਮਿਯਾਹ 31 ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 34 ਕਿ "ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ."

9 ਇਬਰਾਨੀ 10: 10-14 ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ - ਬੀਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ.

ਯਿਸੂ "ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ" ਮਰ ਗਿਆ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ (ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਆਇਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈਏ" (ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਨਕਸ: 10) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ. "ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ" (ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 22).

10 ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 13 ਅਤੇ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਕਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ.

ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਟਰੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਲਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਹਰ ਲਗਾਉਣਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ, ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.

ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ "ਇੱਕ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ" (ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਕਸ: 5).

ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਗਨੀ ਡਾਰਟਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ.
ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ.

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ."

ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ" ਹੋ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ" ਧਰਮੀ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ (ਜੌਹਨ ਐਕਸਜੈਕਸ: 17).

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ.

ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ "ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ"(ਜੌਹਨ੍ਹ XXX: 8).

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਂਗ," ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ". ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6 ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੌੜੋ (ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ). ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ "ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ" (2 ਪਤਰਸ 1: 3).

ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਨ ਐਕਸਂਗਐਕਸ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ (ਬਾਈਬਲ) ਵਿਚ ਸਿਖਾਇਆ: 14 ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ." ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰਿਆ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਐਕਸ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ" ਅਤੇ ਜੌਹਨ 24: 3-14 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਉਠਾਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ (ਆਇਤ XXX), ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ (ਆਇਤ 18) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ (ਆਇਤ 16).

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ. ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਆਇਤ 17).

ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ (ਆਇਤ 18) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. "

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਇਤ 36, "ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ..."

ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਅਦਾ ਹੈ

ਰੋਮੀ 10: 9-13 ਆਖਦੇ ਹੋਏ, "ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ."

16 ਦੇ ਨਿਯਮ: 30 ਅਤੇ 31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਸਰਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ.' "

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ

ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੂਕਾ 23 ਵਿਚ ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: 43, "ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿਚ ਹੋਵੋਗੇ."

ਲਿਖਤ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5: 8 ਕਿ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ."

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੂਕਾ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ.

ਪਹਿਲੀ ਇਬਰਾਨੀ 12: 1 ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਹਨ" (ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ - ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ) "ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦੌੜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. "ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਦੂਜਾ ਲੂਕ 16 ਵਿਚ ਹੈ: 19-31, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ. (ਸਾਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪੜ੍ਹੋ.) ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ" ਭੇਜੋ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ.
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 9-12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵਰਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਲਾਣੇ ਜਾਂ ਮਾਧਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇਗਾ. "

ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

10 ਦੇ ਨਿਯਮ: 48 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ."

13 ਦੇ ਨਿਯਮ: 38 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ."

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੈ."

ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 9 ਪੜ੍ਹੋ. ਆਇਤ 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਖੂਨ ਵਹਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ."

ਰੋਮੀ 4 ਵਿਚ: 5-8 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ" ਅਤੇ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਗਏ ਹਨ."

ਰੋਮੀ 10: 13 ਅਤੇ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? "

ਜੌਹਨ 10 ਵਿਚ: 28 ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ."

ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਭਾਵੇਂ ਸਮੂਏਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਮਰਦੀ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ (ਬਾਈਬਲ) ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਸਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋ" ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ, ਜੋ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਲੂਕਾ 18 ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ. ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਹੈ.

ਸਲੀਬ 'ਤੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿਚ ਹੋਵੋਗੇ." ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪੋਥੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਜੌਹਨ 14 ਵਿੱਚ: 1-4, 12 ਅਤੇ 28 ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ.
ਜੌਹਨ 14 ਵਿੱਚ: 19 ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵੋਂਗੇ."
2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 5: 6-9 ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ.

ਲਿਖਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 9-12; ਗਲਾਟੀਆਂ 5: 20 ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9: 21; 21: 8 ਅਤੇ 22: 15) ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.
ਲੂਕਾ 16 ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: "ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੰਨ੍ਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. "

2 ਸੈਮੂਅਲ 12 ਵਿਚ: 23 ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ: "ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ. "

ਯਸਾਯਾਹ 8: 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਫੁਸਲਾ ਅਤੇ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ? "

ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ, ਵਿਜ਼ਡਰਾਂ, ਮਾਧਿਅਮ, ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ.

I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 1-4 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ "ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ... ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ... ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ.

ਇਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਜੌਹਨ 6: 40 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਉਭਾਰਾਂਗਾ.

ਕੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਤਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਰੋਮੀ 4: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ."

ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ.

ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹਨ. ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ.

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ.

ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ.

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਭਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ

ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ.

ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ.

ਜੌਹਨ 1: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 8: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ."

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ.

ਇਬਰਾਨੀ 12: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ."

ਇਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਬੁਰਾ" ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਪਤਰਸ 5: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੁੱਟ."

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. "

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ "ਮੀਂਹ" ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਜੋ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣਗੇ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ

ਮੈਥਿਊ 10: 30 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ 6: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਫੀਲਡ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ" ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜੌਨ ਜ਼ੈਕਨਜ: 3), ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ "ਬੁਰਾ" ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬੂਤ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀ ਸਭ ਕੁਝ. ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਕੁਝ?

ਸਧਾਰਨ ਪੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?

ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਵ ... ਆਦਮੀ?

ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ.

ਐਟਮ!

ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਤਵਾਏ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕੇ.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.

ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੀਵਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਹੱਸ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ. "

ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਬਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?

ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ.

ਸਮੂਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਕ ਅਦਭੁੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ.

ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ-ਜਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. "ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ XIX: 2-8

ਉਹ ਸ਼ਬਦ "ਕਿਰਪਾ" ਅਤੇ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ

ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਈਸਾਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ.

ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦਾ ਇਕ ਫਾਰਮ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ."

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਸਲੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੇਜਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ.

ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਯਿਸੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ.

ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਂਦ ਪਾਈ. ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ- ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ. ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ. ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ.

ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ.

ਜੀ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਜਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਹ ਛਾਪ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਸਬੂਤ ਨਾ

ਮੈਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਾਦਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਪੌਲੁਸ, ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾ, ਨੇ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 4 ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ: 16 (ਨਾਸਬੀ) ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ. "ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ" "ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 15 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ: 1-8 ਜੋ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ" ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ "ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ." ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਦਿਨ. (ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.) ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹੀ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ. ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ. ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਅਤੇ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਅਤੇ ਟਾਈਟਸ. ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ. ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਕਹਾਉਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੜੋ. ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ. ਵਧੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੱਬ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਗੇਟਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਸਲੀ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 6 ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ: 4 (NASB) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ." ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀ ਤਿਮੋ 3 ਵਿੱਚ: 1-7 ਅਤੇ ਟਾਈਟਸ 1: 5-9 ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹੋ

ਮੈਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਖ ਦੀ ਲਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਪਾਪ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਦਿਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 3: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ."

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੀਲਜ਼ ਕੁਆਨਟ 15: 3 ਅਤੇ 4 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ."

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖੋ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਸਰਬੋਤਮ ਇਕ ਰੋਮੀ 10: 13, "ਲਈ, 'ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.'" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ. ਜਿੱਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ. ਰੋਮਾਂਸ 6: 17b ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਦੇ ਸੀ." ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੌਹਨ 8 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: 34b, "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ." ਪਰ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੌਹਨ 8 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ: 31 ਅਤੇ 32, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੋਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਹੋ. ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ. '' ਉਸ ਨੇ 36 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, '' ਸੋ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ. ''

2 ਪੀਟਰ 1: 3 ਅਤੇ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 5 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਨ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ

ਪਰ ਰੋਮੀ 5 ਵਿਚ: 10 ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ!"

ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਾਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਗਲਾਟਿਯੋਂਸ 2: 20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. "ਰੋਮੀ 5 ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 10 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 5: 9, 10, 15 ਅਤੇ 17 ਵਿੱਚ "ਹੋਰ ਬਹੁਤ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ 6: 6 (ਮੈਂ ਐਨਆਈਵੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ) ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਲ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "

ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ .

ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਰੋਮੀ 6: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗਿਣੋ." ਇੱਕ ਸੇਵਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ.

ਤੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਗਲਾਟਿਯੋਂਸ 5: 16 ਅਤੇ 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ.

ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. "

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ 17 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ."

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਆਦਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ"?

ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗਲਾਟੀਆਂ ਵਿਚ 5: 19-21 ਪੌਲ ਨੇ ਪਾਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ "ਲਿੰਗਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ" ਹਨ. "ਜਿਨਸੀ ਵਿਭਚਾਰ" ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

"ਅਪੂਰਣਤਾ" ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ.

"ਗੰਦੀ ਮਖਆਲੀ" ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ.

"ਡੈਬੈਰੀ" ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ.

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਗਲਾਟਿਯੋਂਸ ਐਕਸਗੇਂਜ: 5 ਅਤੇ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਓ."

ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਵਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ. ਰੋਮੀ 6: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ."

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਰੋਮੀ 6: 13 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: "ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ. ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ. "

ਚੌਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 6: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਧੀਨ."
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 2: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ."

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ.

ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਪੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ.

ਰੋਮੀ 8: 3 ਅਤੇ 4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ.

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਮੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ. "

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ.

ਜ਼ਬੂਰ 119: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ."

ਦੂਜਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਤੀਜਾ, ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ.

ਇਬਰਾਨੀ 3: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ."

ਚੌਥਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚਰਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਲੱਭੋ

ਇਬਰਾਨੀ 10: 25 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ - ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ."

ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਪ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ.

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੋ. ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ. "

ਇਹ ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 13: 12b (NASB), "ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ".

ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ.

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਇਹ ਰਸਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੋ. ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ. ਬਸ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਜੋ ਕਿ 3 ਐਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠਣ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਖਰੀਦਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ.

ਮੈਂ ਜੌਨ 1: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ."

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ. ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਹੈ ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ.

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ.

ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ.

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ: ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ. ਮੈਂ ਜੌਨ 2 ਪੜ੍ਹੋ: 14-17
ਪਰਤਾਵੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1) ਸ਼ਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
2) ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਜ਼ 1 ਵਿੱਚ ਹੈ: 14 ਅਤੇ 15, ਅਸੀਂ 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ) ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ (ਇੱਛਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਮਾਰਿਤ ਹਨ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਤਪਤੀ 3: 1-15; ਮੈਂ ਜੋਹਨ 2: 14-17; ਮੈਥਿਊ 4: 1-11; ਜੇਮਜ਼ 1: 12-15; ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨਸ 10: 13; ਮੈਥਿਊ 6: 13 ਅਤੇ 26: 41.

ਜੇਮਜ਼ 1: 13 ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦੱਸਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 'ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ' ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਪਰਤਾਵੇ ਸ਼ਤਾਨ, ਹੋਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੰਕਸ ਦਾ ਅੰਤ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ,

ਮੈਂ ਜੌਹਨ 2: 16 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ:

1) ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ: ਗਲਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ;
2) ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ
3) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਮੰਡੀ ਗਰਵ

ਆਉ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੇ 3: 1-15 ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਮੱਤੀ 4 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ.
ਪੋਥੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਤਪਤ 3 ਪੜ੍ਹੋ: 1-15 ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਸੀ ਜੋ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ.

ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ:
ਉਸ ਨੇ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਤੋਂ 'ਕੁਝ ਚੰਗਾ' ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ.
"ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ?" ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ.
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ
ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਦਿੱਤਾ.
ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ "ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ" ਆਪਣੀ ਹਊਮੈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ "ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ" ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਹੋਵੋਂਗੇ".

ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ "ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ."
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ.
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ. ਉਹ ਪਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (1 ਜੌਨ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ) ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਧ ਹੈ.
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ.
ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ.
ਜੌਹਨ 8: 44 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ "ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ."
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਚਿਆਈ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ."
ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ 2: 9 ਅਤੇ 10 "ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ."
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ, ਅਲਗ ਥਲੌਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਪ ਹੈ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ.
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 4: 1-12 ਪੜ੍ਹੋ.) ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ.

ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਮਾਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੀ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਪੜ੍ਹੋ.

ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ
ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ 2: 5-8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਿਸ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਦਾਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ - ਇੱਕ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ. "ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ

(ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ.

ਇਹ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਥੁੜ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ (ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ) ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ.
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.
ਯਿਸੂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀਰ ਹੋ ਸਕੇ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਸਕਣ.
ਇਬਰਾਨੀ 5 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਇਤ: 8 ਜਿਸ ਨੇ "ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ" ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ.
ਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੂਖਮ ਹੈ.
ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ.
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨਸਾਨ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ."
(ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 8: 3) ਯਿਸੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਵੇਵਿਲਿਫ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 935 ਉੱਤੇ ਪੰਨੇ 4 ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, "ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ "ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ" ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.
ਯਿਸੂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ; ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ.

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ.
ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ.) 2 ਤਿਮਈ 2: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ... ... ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰੋ."
ਐਨਏਸੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਚਿਆਈ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ."
ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.
ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ.' "ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ:" ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੋ. "

ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਤੀਜੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਲੇਰ ਹੈ ਜੇ ਯਿਸੂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਤਾਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ.

ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ." ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ ਗਏ."

ਮੈਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕਲਿਫ਼ ਬਿਬਲ ਕਾਟਰੇਰੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ: "ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ" (ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ), "ਯਿਸੂ ਸ਼ਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜੌਨਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਕਸ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 4" ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ. "

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ.
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: 17 "ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ."

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਹਨ: 1). ਇਬਰਾਨੀ 5: 14 ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਆਦੀ ਹੋਣਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. "

2). ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ 21: 12-15 ਵਿਚ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.

3). ਜ਼ਬੂਰ 119: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ."
ਪਿਛਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪੋਥੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਫ਼ਸੁਸ 6: 10-15 ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.
"ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕੋ. ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. ਇਸ ਉਮਰ; ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ. "

ਐਨਏਸੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਰਹੋ."
ਐੱਨ. ਕੇ. ਜੇਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਸਤ੍ਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ."

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6 ਵਿਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: (ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.)

1 "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰੋ." ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ."

ਇਹ "ਗਿਰਦ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.

2 "ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ 'ਪਹਿਨ ਲਵੋ.
ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ (ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ).
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ.
ਰੋਮਾਂਸ 13: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਓ." ਫ਼ਿਲਿੱਪੈ ਦੇ 3: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. , ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. "

ਰੋਮੀ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 1 "ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ."
ਗੈਲਟਿਅਨਜ਼ 3: 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ."

3 ਆਇਤ 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਢੱਕ ਗਏ ਹਨ."
ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .

4 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਗਨੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ.

5 ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

6 ਆਇਤ 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਢਾਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ "ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ" ਲਈ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 6 ਵਿਚ "ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ "ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ" ਅਤੇ "ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ."
(ਕੁਝ ਤਰਜਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ.")
ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ.
ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ,

1) ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ
2) ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ.
ਮੱਤੀ 26 ਵਿਚ: 41 ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ.
2 ਪਟਰ 2: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਭਗਵਾਨ ਭਗਵਾਨ (ਧਾਰਮਿਕ) ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ."
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਹੈ.
I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਇਬਰਾਨੀ 4: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਸੋਰਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ", ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ.

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.
ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਉਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਹਨ.

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ "ਘੇਰਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ" ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ.
(ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ 12: 1-4 ਪੜ੍ਹੋ.)
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗਨੈਕਸ: 1) ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਹਿਣ.
(ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਓ.)
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੋ. ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਮੈਂ ਟੀਮੇਂਸ 4: 11-15 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ.
ਟਾਈਟਸ 2: 1-5 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਟੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ.
ਕਹਾਉਤਾਂ 20: 19 ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਜੋ ਇਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ."

ਕਹਾਉਤਾਂ 16: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਇੱਕ whisperer ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ."
ਕਹਾਉਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ."
2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 12: 20 ਅਤੇ ਰੋਮਨਜ਼ 1: 29 ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ whisperers ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਰਾਬੀਪੁਣੇ ਗਲਾਟਿਯੋਂਸ 5: 21 ਅਤੇ ਰੋਮਨਜ਼ 13 ਪੜ੍ਹੋ: 13.
ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨਸ 5: 11 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਨੈਤਿਕ, ਲਾਲਚੀ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ."

ਕਹਾਉਤਾਂ 23: 20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉ ਨਾ."
I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 33 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ."
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਡਕੈਤੀ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਹੋ?
ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 4: 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਓ."
2 ਥੱਸਲਿਨਿਕਸ 3: 10 ਅਤੇ 11 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਸੀ:" ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਓ ... ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. "

ਇਹ ਆਇਤਾਂ 14 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ... ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਕਰੋ."
I ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 4: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਿਓ."
ਬਸ ਪਾਓ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਇਹ ਆਲਸੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਚੋਰੀ, ਝੰਡਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ.

ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6: 6-10; ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4: 11; ਇਬਰਾਨੀ 13: 5; ਕਹਾਉਤਾਂ 30: 8 ਅਤੇ 9; ਮੈਥਿਊ 6: 11 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਖਰਾਬੀ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜ਼ੋਨ.

ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪਰਤਾਏ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.
ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਲ ਕੀਤੀ
ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ - ਸਾਡੇ ਲਈ

ਮੈਂ ਟਿਮੋਥੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ x: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ."
ਆਇਤ 9 ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, "ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ."

ਇਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸਜਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ.
ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੈ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ?
ਕਹਾਉਤਾਂ 20: 19-25 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ.
ਕਹਾਉਤਾਂ 22: 24 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਗਰਮ ਸੁਭਾਵੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ" ਵੇਖੋ. ਐਸੀਐਸਐਸਜ਼ 4: 26 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ.
ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਬਚਣ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ) ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਇਹ ਹਨ:

1. ਜਵਾਨ ਇੱਛਾਵਾਂ - 2 ਤਿਮਾਹੀ 2: 22
2. ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ - I ਤਿਮੋਥਿਉਸ 6: 4
3. ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ - I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6: 18 (ਕਹਾਉਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ.)
4. ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ - I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10: 14
5. ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ - ਬਿਜ਼ਨਸ 18: 9-14; ਗਲਾਟੀਆਂ 5: 20 2 ਤਿਮਾਹੀ 2: 22 ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ.
2 ਪੀਟਰ 3 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 18. ਇਹ ਸਾਨੂੰ "ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਧਣ" ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ.

ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 11-15 ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਇਤ 15 ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਚਰਚ.

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਆਇਤ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ.
(ਹੁਣ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ?) ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦੇਈਏ.
ਕਹਾਉਤਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ.
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਲਾਟਿਯੋਂਸ 6: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਰਤਾਇਆ. "

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਘਮੰਡ, ਹੰਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੋ ਪਾਪ ਵੀ.
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 26. ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ, ਇਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ. 2 ਪਟਰ 1: 1-10 ਪੜ੍ਹੋ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਆਇਤ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਵੀ. ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ."

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚਾਂ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.
ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ (ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ). ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਈਸਟਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ" 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2: 16

ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ.

ਗਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰਵਚਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਨ. ਗਲਾਤਿਯੋਂਸ 5 ਪੜ੍ਹੋ: 16-19 ਉਹ "ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਮੂਰਖਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ, ਵਿਵਾਦ, ਮਤਭੇਦ, ਧੜੇ, ਈਰਖਾ, ਸ਼ਰਾਬੀਪੁਣਾ, ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ."

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤਾਂ 22 ਅਤੇ 23 ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦਾ "ਪਿਆਰ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਤਾ, ਨੇਕੀ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਕੋਮਲਤਾ, ਸੰਜਮ" ਹੈ.

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ 16 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
"ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ."
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਆਇਤ 24 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ."
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਰੋਮੀ 13: 14 ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ." ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ
ਪਹਿਲੀ ਕੁੰਜੀ (ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ) ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇਹ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਕਤਲ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 31 ਅਤੇ 32 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁੜੱਤਣ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ; ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ, ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ. ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5: 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ. ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਹੈ.

ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, "ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ."
ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ.
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਮੱਤੀ 5 ਵਿੱਚ ਹੈ: 44 ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ."
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ.
ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ (ਇਹ ਅਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ.
ਗਲਾਟਿਯੋਂਜ਼ 5: 16. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ

2 ਪੀਟਰ 5: 8-9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ (ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ), ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ."
ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ."
ਆਇਤਾ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁਕੰਮਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. "
ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 1-2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕੇਜੇਵੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤਾਵੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਧੀਰਜ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ."

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5: 1-3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੀ ਅਤੇ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ.

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 1 ਅਤੇ 12 "ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ." ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ. "

IS ਸਥਾਪਨ SIN ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ." ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ "ਨਹੀਂ" ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਯਿਸੂ ਹੈ

ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੰਕਸ: 1 ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਲੇ."

ਇਬਰਾਨੀ 4: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ - ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ."

ਉਤਪਤ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੇ ਪਾਪ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਵਾਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ. ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ

ਮੈਂ ਟਿਮੋਥੀ ਜੀਐਨਜੀਐਕਸ: ਐਕਸਗੇਂਸ (ਐਨ.ਕੇ.ਜੇਬੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, "ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ."

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜਂਕਸ: 1 ਅਤੇ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਪਾਪ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. "

ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ-ਆਧਾਰਿਤ (ਬਿਬਲੀਕਲ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ.

ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਜੀਵਨ" ਜਾਂ "ਮੌਤ" ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ "ਮੌਤ" ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੂਕਾ 16 ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: 19-31 ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਅਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੱਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ. ਜੌਹਨ 10: 28 ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ." ਸਰੀਰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ decays ਹੈ. ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ "ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨਮ" ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ "ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਨਜਾਤ" ਜਾਂ "ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ" ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ / ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਆਇਤ 16 ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. 16 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਮੌਜੂਦ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੌਹਨ 5: 39; 6: 68 ਅਤੇ 10: 28.

ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਜੀਵਨ" ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ," ਜਾਂ "ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਜਾਂ "ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ", ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ . ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ "ਜੀਵਨ" ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੌਹਨ 10 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: 10, "ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ." ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ "ਅੱਜ ਅਤੇ ਹੁਣ" ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰ! ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ", ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ! ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ "ਜੀਵਨ" ਜਾਂ "ਮੌਤ" ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ.

ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬੂਰ (ਜ਼ਬੂਰ 1: 2) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 1: 8). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ.

ਜੌਨ ਅਧਿਆਇ ਤਿੰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਆਤਮਾ" ਦਾ "ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ" ਲਿਆ ਹੈ. ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਜੌਹਨ 14: 16 ਅਤੇ 17; ਰੋਮਨਜ਼ 8: 9). ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਸ ਵਿਚ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ." ਬੇਬੀ ਈਸਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਨਾ ਉੱਨਤ ਹੈ

2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ... ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰੋ."

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ "ਬਾਈਬਲ" ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਗਲਤ ਹੈ? 17 ਦੇ ਐਕਸੀਏਟ: 11 ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਖੁਦ XNUM ਐਕਟਜ਼: 17-10 ਲੂਸੀ ਨੇ ਬ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ." ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ. ਬੇਰੇਨਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਸੀ

ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਬਾਣੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ. ਜੌਹਨ 17: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ." ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਪੋਥੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਬਣੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. 2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 3: 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਣਦੇਖੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਇਕੋ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ."

ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਸ਼ੀਸ਼ੇ" ਅਤੇ "ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ ਮਹਿਮਾ" ਅਤੇ "ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ" ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ.

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ). ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ:

 1. ਚਰਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਰਿਸਿਊਟਸ 2: 42; ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ 10: 24 ਅਤੇ 25).
 2. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ: ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੀ 6: 5-15.
 3. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
 4. ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ "ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੋ", (ਜੌਨਜ਼ 1: 22-25).
 5. ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ: 1 ਜੌਨ 1: 9 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ (ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ) ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, "ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ."

ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਗ੍ਰੀਕ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਇੰਟਰਲੀਅਨ ਬਾਈਬਲਾਂ (ਬਾਈਬਲ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਨ ਐਕਸਪੌਜ਼ੀਟਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡਜ਼) ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਵਧੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ: www.biblegateway.com ਅਤੇ www.biblehub.com. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ, ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਉਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 139 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਇਤ 7 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ.

2 ਇਤਹਾਸ 6: 18 ਅਤੇ IXXXX: 8 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ 27: 17-24 ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ." ਯਿਰਮਿਯਾਹ 28: 23 ਅਤੇ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ਅਫ਼ਸੁਸ 24: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ."

ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੌਨ ਐਕਸਜਂਕਸ: 3 ਅਤੇ ਜੌਨ 16: 1), ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ. ਮੈਥਿਊ 12: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ."

ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ." (ਮੱਤੀ 18: 20 KJV) ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ. ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਅਦਾ.

ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵੇਗਾ. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਅਧਿਆਇ 1 ਅਤੇ 2 ਅਤੇ ਜੌਨ 14 ਵਿਚ: 17, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ, ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ. ਜੌਹਨ 14 ਵਿੱਚ: 17 ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ... ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ." ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 6: 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ in ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ... "ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਜੁਆਨਯੂ ਯੁਗਾਂਕਸ ਵਿਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ: 1, ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: 5, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗੀ." ਇਸ ਉੱਤੇ ਗਿਣੋ ਰੋਮੀ 13: 5 ਅਤੇ 8 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ. ਯਸਾਯਾਹ 59: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ (ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ), ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਇਹ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. (ਮੈਂ ਜੋਹਨ 1: 9; 2 ਕ੍ਰਿਕਣ 7: 14)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ". (2 ਪਤਰਸ 3: 9) ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ. ਇੰਜੀਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ (ਰੋਜ਼ੀ 15: 1) ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10: 13; ਜੋਨ 6: 37)

ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਵਾਬ ਹਨ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤ ਈ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 14 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮੀ 12 ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4 ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਐਕਸ: 4 ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ (ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ) ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ. "

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ... ", NASV. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਤ. ਅਫ਼ਸੁਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4: 7-8 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ 11-16 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਧਿਆਇ 5 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ. 13, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 12 ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਆਤਮਿਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਿਆਰ.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਆਇਤ 4 -9 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਦਾ ਹਾਂ, "ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਉ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ. "ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ

ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ I Cor, 12-14 ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਆਇਤ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਆਇਤ 7,

ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਆਮ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ. "ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਬੀਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਇਤ 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ."

ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਭਲੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ. ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤਦ ਉਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.

ਪੰਤੇਕੁਸਤ 'ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਪੁਨਰ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. "ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ." ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ 31 ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, "ਬੜੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ (ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਵੈੱਟ), ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ." ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਫਿਰ 14: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੌਜ਼ ਵਾਡ ਈਸੇਜ਼ ਇਅਰਨੈਸਲੀ ਸਪਾਈਰੀਅਲ ਗਿੱਫਟਸ ਇਜ਼ਰਾਇਇਲ", ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ. ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲ (ਆਇਤ 3) ਹੈ.

ਆਇਤਾਂ 18 ਅਤੇ 19 ਵਿਚ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਹਫੇ ਸਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਇਆ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ (ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨਰੀ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ.

ਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ?

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ.

ਇਬਰਾਨੀ 13: 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਵਿਆਹ ਸਭਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਬਦਚਲਣ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ."

"ਜਿਨਸੀ ਵਿਭਚਾਰ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ, ਜੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ. ਇਹ I ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 4 ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 3-8 "ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖ ਲਵੇ. ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ.

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਿਆ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਿਆ. ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. "

ਕੀ ਮੈਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ?

ਆਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਘਾਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੌਹਨ 10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 10, ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਜੋ "ਸਿਰਫ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ." ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ (ਜਾਦੂਗਰ, ਜਾਦੂਗਰ, ਜੋ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. . ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 9-12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾ ਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਵਰਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਲਾਣੇ ਜਾਂ ਮਾਧਮਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ. "

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ (ਜੌਹਨ੍ਹ XXX: 8) ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਐਕਸ: 44 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੁਢਾ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜ ਹੈ. ਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੂਰਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਬਰਾਨੀ 5: 8 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ.

ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 13 ਅਤੇ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨ੍ਹੇਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ. ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 (ਈਐਸਵੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੇਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ."

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 3: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ." ਅਗਲਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਰੋਮੀ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ." ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਉੱਠਿਆ. ਮੈਂ ਇਨਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 15: 1-4 ਅਤੇ ਜੌਨ ਐਕਸਜੇਂਨ: 3-14 ਪੜ੍ਹੋ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖੋ. ਰੋਮੀ 16: 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ." ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਰੋਮੀਆਂ 13: 4-1). (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਸਫੋਰਸਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ "ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ" ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਖ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਲਈ ਸ਼ਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (I ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 3: 5) ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (I ਪੀਟਰ 5: 8 ਅਤੇ 9; ਜੇਮਜ਼ 4: 7). ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (I Thessalonians 2: 18). ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ (ਅੱਯੂਬ 1: 9-19; 2: 3-8), ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6: 10-18) ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨਸ 10: 14-22; ਬਿਜਨਸਮੈਂਟ 18: 9-12); ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ (ਮੈਂ ਸਮੂਏਲ 15: 23; 18: 10); ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4: 27).

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰੇ (ਮੈਂ ਜੌਨ 4: 4; 5: 18) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂ. ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਥਿਊ 6 ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ: 13, "ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ." ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਡਰ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ (ਰੋਮੀਆਂ 8: 1) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ. ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: "ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ." ਚਰਚ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਰਤ ਸਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਧਾਰਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਸ (ਕੁਲਸਿਕਸ 2: 13-15) ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ.

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨਮੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ.

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ." ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ.

ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਡਰਾਵਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੂਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ. ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ (ਜੌਹਨ੍ਹ XXX: 3).

ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਟਿਮੋਥੀ ਜੀਐੱਨਐੱਨਐਕਸ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ." ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੌਹਨ ਐਕਸਐੱਨਐੱਨਐਕਸਐਕਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: 5, "ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ. "ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ.

ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਤਪਤ 1: 1, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ. "ਯਸਾਯਾਹ 43: 10 ਅਤੇ 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. "

ਯਸਾਯਾਹ 54: 5, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ- ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ." ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ. ਹੋਸ਼ੇਆ 13: 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਅਫ਼ਸੁਸ 4: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ."

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ:

ਜ਼ਬੂਰ 95: 6

ਯਸਾਯਾਹ 17: 7

ਯਸਾਯਾਹ 40: 25 ਉਸਨੂੰ "ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਯਸਾਯਾਹ 43: 3 ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ"

ਯਸਾਯਾਹ 5: 13 ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ"

ਯਸਾਯਾਹ 45: 5,21 ਅਤੇ 22 ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, "ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ."

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਯਸਾਯਾਹ 44: 8; ਐਕਸਚੇਂਜ 12: 32; ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨਸ 8: 6 ਅਤੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ 33: 1-3

ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪੋਥੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ. ਜੌਹਨ 3: 16 ਅਤੇ 17 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ... ... ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ." ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 4 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਸਕੀਏ ... ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. "ਮੈਂ ਜੌਨ 14: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ. "ਰੋਮੀ 16: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ. "ਮੈਂ ਜੌਨ 8: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ; ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ. "ਪ੍ਰੋਟੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ. ਮੈਂ ਟਿਮੋਥੀ ਜੀਐੱਨਐੱਨਐਕਸ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ "ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰਦ. "

ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਉ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ, ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ. ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹੋ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਿਕੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਯਿਸੂ) ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ (ਸਲੀਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੇਗਾ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ.

ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਕੁਦੇਮੁਸ ਲਈ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ "ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ" ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 2 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਹੈ. ਮੈਥਿਊ 2: 26 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ." ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਰੈਂਟਿਅਨਜ਼ 28: 15-1, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, "ਉਹ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪ. "

ਜੋਹਨ 3: 16 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੌਹਨ 1: 12-3 (ਪੂਰੇ ਪੜਦੇ ਹਾਂ) ਹਾਂ. ਜੌਹ ਐਕਸ XXX: 1 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ."

ਜੌਹਨ 4: 42 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ." ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ. ਰੋਮਨਜ਼ 10: 1-13 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ."

ਇਹੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ" (ਜੌਹਨ ਐਕਸਜੈਕਸ: 19). ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਚ "ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ," ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ. "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ ਰੋਮੀ 30: 6 ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮੌਤ ਹੈ) ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ (ਜੌਨ ਐਕਸਂਗੈਕਸ: 3) .ਰੋਮੈਨਜ਼ਜ਼ 16: 6 ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ," ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਣ. "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23: 22 ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ." ਟਾਈਟਸ 17: 3 ਅਤੇ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ..." .

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਜ਼ੂਉਨ 3 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 17 ਅਤੇ 18 ਅਤੇ ਆਇਤ 36 ਵਿਚ. ਇਬਰਾਨੀ 2: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ?" ਜੌਹਨ 3: 15 ਅਤੇ 16 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਤ 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ. "ਆਇਤ 36 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ. "ਯੂਹੰਨਾ 8 ਵਿਚ: 24 ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ. "

ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? 4 ਐਕਟ: 12 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲੂਕਾ 13: 3-5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਾ ਕਰੋ (ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ) ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ." ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਰਮ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ 20: 11-15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਤਖਤ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ, ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਿਕਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਨ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ. ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. "ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਕਾਇਰਤਾਵਾਦੀ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਨਿਮਰ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨਸੀ ਬਦਚਲਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਦੂ-ਕਲਾਵਾਂ, ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਝੀਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਹੈ. "

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 22 ਪੜ੍ਹੋ: 17 ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਜੌਨ ਅਧਿਆਇ 10. ਜੌਹਨ 6: 37 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ..." ਜੌਨ ਐਕਸਗੇਂਸ: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਉਭਾਰਾਂਗਾ. ਨੰਬਰ 40 ਪੜ੍ਹੋ: 21-4 ਅਤੇ ਜੋਹਨ 9: 3-14. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ. ਮੈਂ ਜੌਨ 5: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਨਮਾ ਹੈ. "ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਗਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ 1: 1-8 ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ.

ਬਾਈਬਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਤਲਾਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਉਤਪਤ 2: 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ.' ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ.

ਉਤਪਤ 2: 24 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ." ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ. ਇਸ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਤਲਾਕ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਕੂਚ 21: 10 ਅਤੇ 11 ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ. 10 ਅਤੇ 11 ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਬਿਜ਼ਨਸ 21: 10-14 ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੰਧਨ ਲੈਂਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਇਤ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿਓ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. "ਦੋਹਰੀ ਜ਼ੈਕਲਜ XNUM ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 21 ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ

ਕੂਚ 22: 16-17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. "

ਬਿਜ਼ਨਸ 22: 13-21 ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ. ਜੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਇਤ 18 ਅਤੇ 19 ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਸ਼ੈਕਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ; ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. "

ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 22 ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 22: 28 ਅਤੇ 29 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ 50 ਕਿੱਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. "

ਬਿਜ਼ਨਸ 24: 1-4a ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਤਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. "ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ.

ਇਕਠੇ ਤਿੰਨ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਸਹਿਤ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਤਲਾਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ. ਇਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਜ਼ਰਾ 9 ਵਿੱਚ: 1 ਅਤੇ 2 ਅਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ. ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਇ 9 ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ. ਅਧਿਆਇ 10 ਵਿੱਚ: 11 ਅਜ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ. "ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ. ਨਾਹਮਈਆ 13 ਵਿਚ: 23 ਨਹਮਯਾਹ ਇਕੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ.

ਮਲਾਕੀ ਅਧਿਆਇ 2: 10-16 ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ. ਮਲਾਕੀ ਨੇ ਅਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਓ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਕਰੀਏ.

ਮਲਾਕੀ 2: 10 "ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? "ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ" ਬਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ "ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਕੀ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਮਲਾਕੀ 2: 11 "ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ: ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ. "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯਹੂਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ. ਆਇਤ 13 ਵੇਖੋ.

ਮਲਾਕੀ 2: 12 "ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਵੇਗਾ." ਨਹਮਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਇੱਕ ਯੋਨਾਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਸ਼ੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਸਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰੋਨੀ ਦੇ ਸਨਬੱਲਟ ਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. "

ਮਲਾਕੀ 2: 13 ਅਤੇ 14 "ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ: ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, 'ਕਿਉਂ?' ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ. "ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਐਕਸ: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ," ਪਤੀਆਂ , ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ. "

ਆਇਤ 15 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਨਆਈਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ. "ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣ.

ਮਲਾਕੀ 2: 16 ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ." ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਨਾ. "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਣ.

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਓਲਡ ਟੇਸਟਮੈੰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੈਥਿਊ 5: 31 ਅਤੇ 32 "ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.' ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ.

ਲੂਕਾ 16: 18 "ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਭਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ."

ਮੱਤੀ 19: 3-9 ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਕੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ?" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, 'ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ. ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ," ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇ? "ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ," ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਸਨ. ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: "ਕੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ?" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ." ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਸੀ." "ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ. 'ਇਸੇ ਲਈ, ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ.' ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ. ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰੇ. "

ਮਰਕੁਸ 10: 10-12 ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ. "

ਪਹਿਲੀ, ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਐਨਆਈਵੀ ਵਿਚ "ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੇਵਫ਼ਾ" ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਭਚਾਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 24 ਦੇ ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ: 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 24: 1 ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ.

ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 7: 1 ਅਤੇ 2 "ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ: ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ," ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ. "

ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7: 7-9 "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ. ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ; ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. "ਕੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

"ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ (ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ) ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ: ਇਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਣਵਿਆਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. "ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ.

I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7: 12-16 "ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ): ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਥਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਛੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਛੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਪਤਨੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ? "ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:" ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? " ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ.

ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 7: 24 "ਭਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ." ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 7: 27 ਅਤੇ 28 (NKJV) "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੋ? ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੇ. ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ. "ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 11 ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਕੀ ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਮਰਕੁਸ 2 ਵਿਚ: 23 ਅਤੇ 24 ਫ਼ਰੀਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ, ਸਬਤ ਤੇ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਸਬਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ? ਇਹ ਅਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਹਮਯਾਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਆਦੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵਿਅੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 5: 28) ਨਿਊ ਨੇਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਉਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ:

ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ

ਜਿਨਸੀ ਪਾਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੋ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ.

ਜੇ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਇਕ ਪਤੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ.

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ. (I Corinthians 7: 3-5) ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ.

ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਪਾਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਰੁਕੇਗਾ.

ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ "ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ" ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਏਗਾ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਖੇਪ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਮਿਲੈਨੀਅਮ, ਚਰਚ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਦਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ "ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ" ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਯਹੂਦੀ" ਜਾਂ "ਇਜ਼ਰਾਇਲ" ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਗੇ.
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਵਨਾ ਆਮ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ "ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੀਓਲਾਜੀ" ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ 11 ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ: 1 ਅਤੇ 2a "ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਜਾਮੀਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. "ਰੋਮੀ 11: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਕੀਏ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. "ਰੋਮਨਜ਼ 11: 11 ਅਤੇ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ: ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ! "
ਰੋਮੀ 11: 26-29 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ, ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ. , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 'ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ.' ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗਾ. ' ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ. ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਬੇਰੋਕ ਹੈ. "ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਮਿਲੈਨਿਅਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 1-7 ਹੈ. ਸ਼ਬਦ "ਮਿਲੀਨਿਅਮ" ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. "ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਬੀਤਣ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ. ਆਇਤ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮਿਲਨਿਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. (ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣ ਪਰਕਾਸ਼ਬਾਣਾ 19: 11-21 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.) ਮਿਲਨਿਅਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 7-21: 1)
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਨੀਅਲ ਐਕਸਗ xX: 9-24 ਹੈ. ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਦੀ ਦੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. 70 ਇਤਹਾਸ 2: 36 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ; ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ. "ਸਧਾਰਨ ਮੈਥ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 490 × 70, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਬਤ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ 70: 25-1 ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੇਵੀਆਂ 7 ਵਿੱਚ ਹੈ: 26-33, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ. ਫ਼ੇਰ ਧਰਤੀ ਅਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਰਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. "
ਸੱਤਰ ਸਾਢੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਐਕਸਂਗੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 9 (ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ.), "ਸੱਤਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ 'ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ, ਸਦੀਪਕ ਧਰਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨਾ. "ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਫਤੇ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਸੱਤ" ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਦਰਭ ਇੱਥੇ ਸੱਤਰ "ਸੱਤ" ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. (ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਡੈਨਿਅਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: 24 ਅਤੇ 10, ਇਬਰਾਨੀ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ "ਸੱਤ ਦਿਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.)
ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ (ਮਸੀਹਾ, ਮਸੀਹ) ਆਉਣ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ (ਨਹਮਯਾਹ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 69) ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 483 ਸੱਤ, 2 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ. (ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲਫਿਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.) 483 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ." ਇਹ 70 ਈ. ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ. ਉਹ (ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ) ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ. "ਸੱਤ 'ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ. ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. "ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ.
ਜ਼ਕਰਯਾਹ 12 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਕਰਯਾਹ 12: 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਰਤਾਂਗਾ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋ ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. "ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ" ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਭਾਲੇ "(ਰੋਮੀ 11: 26). ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੈਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 4 ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਚਰਚ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: 13-18 ਅਤੇ I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 50-54 ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਨਗੇ. 1). ਚਰਚ ਨੂੰ ਏਫ਼ਸੀਐਸਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਜ: 2-19 ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ 22: ਹੋਲਮਨ ਈਸਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਈਬਲ (ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ) ਵਿੱਚ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ - ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ." ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਚਰਚ ਵਿਚ ਜਦ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
2). ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕਠਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, "ਲਿਖੋ, ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ." ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ. ਫਿਰ ਸੱਤ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, "ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ". "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ" ਐਨਆਈਵੀ ਵਿੱਚ "ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ", ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ "ਮਤਾ ਟਾਟਾ" ਹੈ. "ਮੈਟਾ ਤੌਟਾ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਕਾਸ਼ਬੁਸ 4 ਦੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਦੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.
3). I ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 4 ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਅਨੰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 13-18, ਮੈਂ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 5 ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: 1-3 ਉਹ 3 ਆਇਤ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਤੇ ਲੇਬਰ ਜ਼ਖ਼ਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ." ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ "ਉਨ੍ਹਾਂ" ਅਤੇ "ਉਹ. "ਆਇਤ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ.
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 1,000 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਲੇਨਿਅਮ

ਬਾਈਬਲ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਸਬਤ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 2: 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ "ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ. "

ਸਬਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ. ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 5: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. "ਮਰਕੁਸ 2 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: 27," ਸਬਤ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਬਤ ਲਈ ਨਹੀਂ. "ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀ ਕੂਚ 16: 1-36 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਨ ਅਤੇ "ਸਬਤ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੂਚ 16: 4c ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ." ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਨਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਯੌਰਡਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਰੀਚੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ.

ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨ ਮੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ "ਇਹ ਮੈਗਗੋਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ" (ਆਇਐਸੀਐਕਸਐਕਸਐਕਸਐਕਸ) ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, "ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਗਗੋ ਪੁੱਟਣ" (ਆਇਐਸੀਐਕਸਐਕਸਐਕਸਐਕਸ). ਸਬਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇਜ਼ 20 ਅਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.

ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਤ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਬਦਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਵੇਰਵੇ ਲੇਵਿਤਿਕਸ 25 ਵਿਚ ਹਨ: 1-7 ਭਰਪੂਰਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੇਵੀਆਂ 25 ਵਿਚ ਹੈ: 18-22 ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ: ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੇਵੀਆਂ 26 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ: 1-46.

ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੂਚ 31: 12-17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ,' ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ. ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ... ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ. "

ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜੌਹਨ 5: 16-18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ. "

ਇਬਰਾਨੀ 4: 8-11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਤ ਦਾ ਅਰਾਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਜੌਹਨ 5: 17); ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. (ਇਬਰਾਨੀ 4: 10 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਯਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ. ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ (ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 13 ਅਤੇ 14 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ 3: 7-4: 7) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਸਬਤ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ.

ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, "ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ" (ਜੌਹਨ ਐਕਸਗਨੈਕਸ: 20) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥ੍ਰੀਸ ਕੋਲ. ਉਹ ਟੌਮਸ ਸਮੇਤ "ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ" (ਜੌਹਨ ਜ਼ੇਂਗ x: 19) ਸਮੇਤ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 20: 28) ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੇਵਿਕਸ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ: 1 ਅਤੇ 23 15 ਦੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ: 16 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, "ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ." ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ 20 ਵਿੱਚ: 7 ਪੌਲ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. "ਸਬਤ ਤੇ ਇਕ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਪੱਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਦਾ 2: 16 ਅਤੇ 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪੀਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. "ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਗਲਾਟੀਆਂ ਦੇ 4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: 10 ਅਤੇ 11" ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡ੍ਰਾਇਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ. "ਗਲਾਤਿਯੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: "ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ: ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਖੂਨ ਤੋਂ, ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਵਿਭਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦਾਇਗੀ. "ਸਬਤ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਹ ਐਕਟ 21: 20 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਬਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਲਾਤਿਯਾ ਅਤੇ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਤ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ 14 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ: 5 ਅਤੇ 6 ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ. "ਉਸਨੇ 13 ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ. "

ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਬਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਸਫਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੋਨ 3: 36 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ."

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਤਪਤ 35: 18 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਖੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ (ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ)." ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. ਇਹ ਮੱਤੀ 25 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: 46 ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਲੋਕ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜਾਣਗੇ."

ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਅਸੀਂ "ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ" (I Corinthians 5: 8). ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ (ਜੌਹਨ ਜ਼ਿਊੱਨਕਸ x: 20) ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਲੂਕਾ 16 ਵਿਚ: 22-31 ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਧਰਮੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ "ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੱਖ" ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੇਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਇਤ 26 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਫ ਫਿਕਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆਕਾਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੇ. ਆਇਤ 28 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਜੋਂ ਹੇਡੀਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 3 ਵਿਚ: 23 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 18: 4 ਅਤੇ 20 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਤਮਾ (ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ... ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ. "(ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 10,14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੂਕਾ 16 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ .ਰੋਮੀਜ਼ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ," ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ 10: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ."

ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕੌਣ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਰੋਮੀ 6: 23 ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ." ਮੈਂ ਪੀਟਰ 1: 1-9 ਪੜ੍ਹੋ. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਟਰ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ "ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿਚ "(ਆਇਤ 4 NIV). ਪੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬਚਤ" ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ (ਆਇਤ 9) ਹੈ. (ਮੱਤੀ 26: 28 ਵੀ ਦੇਖੋ.) ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ 2: 8 ਅਤੇ 9 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ "ਪ੍ਰਭੂ" ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ (ਜੌਹਨ 3: 16; ਮੈਥਿਊ 27: 50 ).

ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 14 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: 6, "ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ; ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. "ਜ਼ਬੂਰ 2: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. "

ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਤਰਕ ਜੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ "ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ" ਜਾਂ "ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਹੈ. "ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੁਹਰ ਗਏ ਸੀ. "(ਰੋਮੀਆਂ 10: 15 ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 4 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ.)

ਇੰਜੀਲ (ਅਰਥਾਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ) ਮੈਂ ਕੁਰੀਅਨਜ਼ 15: 1-3 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ...... ਜੋ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ..." ਮੈਥਿਊ 26 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: 28, "ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਕਸ: 2 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਕਰੌਸ. "ਮੈਂ ਟਿਮੋਥੀ ਜੀਐੱਨਐੱਨਐਕਸ: 24 ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. "ਜੌਬ 2: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ. " 33: 24, 53, 5, 6.)

ਜੌਹਨ 1: 12 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ." ਰੋਮਨ 10: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. "ਜੌਹਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ" ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ "ਹੈ. ਜੌਹਨ 10: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ. "ਐਕਟ 16 ਵਿੱਚ: 36 ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?" ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ." ਜੌਹਨ 20: 31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. "

ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 6 ਵਿੱਚ: 9 ਅਤੇ 20: 4 ਧਰਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 17: 2 ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 9 ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ: 2 ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਯਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ. ਫ਼ਿਲਿੱਪੈ ਵਿਚ 1: 20-25 ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ." ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ 12: 22 ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ (ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ) ਨੂੰ. "

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ."

ਨਿਹਚਾ ਕੀ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ.

ਸਾਡਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਰੋਮਨ 10 ਹੋਵੇਗਾ: 6-17, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ. ਆਇਤ 17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, (ਮੈਂ ਇਤਹਾਸ ਦੇ ਕੋਨੇਟੀਅਨਜ਼ 15: 1-4); ਅਰਥਾਤ ਇੰਜੀਲ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਸ ਦੀ ਦਫਨਾਏ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ. ਨਿਹਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰੋਮੀ 10: 13 ਅਤੇ 14 ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੋਨ 3 ਪੜ੍ਹੋ: 14-17, 36.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਕੁਸ 9 ਵਿੱਚ. ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ. ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ... ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ" ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਸੀ. ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ." ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੂਰਣ ਨਿਹਚਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

16 ਦੇ ਨਿਯਮ: 30 ਅਤੇ 31 ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀ 10 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ: 13, "ਕਾਲ" ਜਾਂ "ਪੁੱਛੋ" ਜਾਂ "ਪ੍ਰਾਪਤ" (ਜੌਹਨ 1: 12), "ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ" (ਜੌਨ ਐਕਸਐਂਗਐਕਸ: 6 ਅਤੇ 28) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇਤ 29 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ" ਜਾਂ "ਲੈ ਲਓ" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 37: 22) ਜਾਂ "ਦੇਖੋ" ਜੌਹਨ 17 ਵਿੱਚ: 3 ਅਤੇ 14 (ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ 15: ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ 21-4). ਇਹ ਸਭ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ - ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵੀ." ਮੈਂ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗੰਕਸ ਵਿੱਚ: 2 ਅਤੇ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ: 25 ਅਤੇ 3 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੌਨ 23 ਪੜ੍ਹੋ: 6 ਅਤੇ 28 ਅਤੇ ਜੋਹਨ 29: 3

ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗਨੈਕਸ: 5 ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ. "ਰੋਮੀ 13: 1 ਅਤੇ 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਧਰਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੇਗਾ. "ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਅਸੀਂ" ਜੀਉਂਦੇ "- ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ" ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ." ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

2 ਕੋਰੀਅਨਸ 5: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ." ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਪੜ੍ਹੋ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਿਹਚਾ ਅਣਡਿੱਠ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ; ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ. ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ "ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ, ਪਲ ਲਈ ਪਲ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਕ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 58 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ."

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 6 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਵਿੱਚ, ਆਇਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ "ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ; ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ.

ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ 11 ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚੇ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ" ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ. ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਦੇਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ" ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ "ਦੇਵਤਾ" ਸੀ. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ. ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ "ਈਸ਼ਵਰ" ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਣਦੇਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਦੁਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ" ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਇਹ ਸਵੈ-ਕਾਢ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਸੰਗਤ, ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਟਲ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ 11 ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਵਸਤੂ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਨੰਬਰ 13 ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: 1-14: 21. ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ "ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼" ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ. ਦਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ. ਦੂਜੇ ਦੋ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੈਂਤ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ.

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ (ਜੌਹਨ 1: 12). ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਿੱਪੈ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 4, ਮੈਥਿਊ 6: 25-34 ਅਤੇ ਰੋਮਨ 8: 28.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. 2 ਪੀਟਰ 1: 2-7, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾ ਹਾਕਮ.

ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ. ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ (2 ਪਤਰਸ 1: 5-7) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ "ਜਾਦੂ" ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ.

2 ਪੀਟਰ 1: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ; ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ. ਪੋਥੀ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ." ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 119: 165 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ." ਜ਼ਬੂਰ 55: 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ; ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ. "ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਬਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਂਗ x: 5). ਇਕ ਚੰਗਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 14: 8 ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਥਿਊ 25 ਪੜ੍ਹੋ: 7-7.

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜਾਏ ਨੀਂਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.' 'ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਜੇਮਜ਼ 3: 4 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ" ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ. "ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਸ ਵੇਖੋ: 2 ਵੀ. ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੋ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ 5 ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 7, "ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ." ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੌਨ 66: 18 ਅਤੇ 1 ਪੜ੍ਹੋ.

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4: 6 ਅਤੇ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾਏਗੀ ਯਿਸੂ "ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਫਿਲੀਪੀਆਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ "ਕਰੋ" ਅਤੇ "ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ." ਜੇਮਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਨਾ ਹੀ ਚੀਕਦੇ ਹਨ) (ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 1 ਅਤੇ 22). ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ" (ਇਬਰਾਨੀ 23: 4) ਤਕ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਥਿਊ 16 ਵਿਚ: ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ 6-9 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ.

ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ "ਕੰਮ ਕੀਤਾ" ਹੈ. 2 ਪੀਟਰ 1 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 2-4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਸੰਪੇਕਸ਼ਤ:

ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ.

ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਨਿਹਚਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 1 ਪਟੇਰ 2: 24, ਯਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 53, ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨਸ 15: 1-4, ਰੋਮਨਜ਼ 10: 1-14, ਅਤੇ ਜੌਹਨ 3: 16 ਅਤੇ 17 ਅਤੇ 36 ਪੜਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ. . 16 ਦੇ ਨਿਯਮ: 31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ."

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ."

ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਬਾਈਬਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ 'ਦੇਵਤਾ' ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਏ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ.

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ "ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ" ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਸਦੀ "ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ" ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ: ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ.

ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ "ਸਬੂਤ ਪਾਠ" ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਬਾਈਬਲ ਹੱਬ" ਜਾਂ "ਬਾਈਬਲ ਗੇਟਵੇ" ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੱਜ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ. ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ. ਟਾਈਟਸ 1: 2 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮਲਾਚੀ 3: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, "ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ."

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਇ, ਗਿਆਨ, ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਉਸਦੇ "ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ" ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹਨ: ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਪੁਰਾਣਾ) ਵਰਤਮਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ. ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਜ਼ੇਂਗ xX: 4-15). ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 5: 12). ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ. (ਉਤਪਤੀ 1-3 ਵੇਖੋ.) ਰੋਮਨਜ਼ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: 20 ਅਤੇ 21. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਗੁਣ - ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ - ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਹਿ ਸਕੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਦਿਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਏ. "

ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਰੋਮੀ 1 ਪੜ੍ਹੋ: 28 ਅਤੇ 31. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ "ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ" ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਮੈਥਿਊ 6: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ." ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ." ਮੈਥਿਊ 4 ਵਿਚ : 10 ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਤਾਨ! ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ: 'ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ.' "

ਜ਼ਬੂਰ 100 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ," "ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਆਇਤ 3, "ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ." ਆਇਤਨ 3 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰੋ." ਆਇਤ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਤਾ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ. "

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਸਤਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 103: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ." ਜ਼ਬੂਰ 148: 5 ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, "ਅਤੇ ਆਇਤ 11 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ," ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, "ਅਤੇ XGEX ਦੀ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ," ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ. "

ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ" ਅਤੇ "ਉਹ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੈ" ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤਯ 4: 11 ਜੋੜਦਾ ਹੈ, "ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ." ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 4 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ." ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 2: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ." ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ 6: 13 ਅਤੇ 2 ਕ੍ਰਿਕਣ 29: 8.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਵਰਗੇ ਸੀ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ." ਆਓ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ "ਜੋ ਵੀ" ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, "ਵਿਲੀਅਮ ਈਵਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਈਸਾਈਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਪਿਆਰ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ. "

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: 1) ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ 2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਂਗ x: 4).

ਬੈਨਕਰੋਫਟ ਦੁਆਰਾ "ਐਲਾਈਮੈਂਟਲ ਥੀਓਲੋਜੀ" ਕਿਤਾਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 61 ਦੇਖੋ: 5.) ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 48: 13 ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ." ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 11 ਪੜ੍ਹੋ. ਹਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਰੀ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਰੋਮਨਜ਼ 136 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: 8-35 ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਨੰਗਾਪਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? "

ਆਇਤ 38 ਜਾਰੀ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ. "ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਿਊ 5: 45 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ." ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਜ਼ਬੂਰ 17: 145 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ; ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.' 'ਜੌਨ ਐਕਸਗੇਂਸ: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,' 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ.' '

ਮਾੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, "(ਰੋਮੀਆਂ 8: 28) ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ". ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੈ

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ

ਪੋਥੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਕਹਾਉਤਾਂ 6: 16-19 ਦੇਖੋ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਮੈਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2: 3 ਅਤੇ 4). 2 ਪਟਰ 3: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ... ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ."

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ ਜ਼ੈਕਲਜ਼ ਵਿਚ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 15-11 ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 32 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: 6, "ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ. "ਜੌਹਨ 37: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ. "ਮੈਂ ਟਿਮਥੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ" ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ . "ਅਫ਼ਸੁਸ 2: 4 ਅਤੇ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ - ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. "

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ. ਰੋਮਨੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ 5 ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰੋਮੀ 5: 8 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗੇ. "ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗ xX: 4 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ: ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੀਏ. ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ: ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ.

ਜੌਹਨ 15: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਗਰੇਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ... "ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 16, ਆਇਤ 4). ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ. ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 52 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਗਰ ਆਦਮੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ." ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗ xX: 8 ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ. "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪਲਾਨ

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ 1) ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 3: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ." ਰੋਮੀ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ." ਯਸਾਯਾਹ 59: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ."
2) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੌਹਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ..." ਜੌਨ 14 ਵਿੱਚ: 6 ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ; ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. "

I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 1 ਅਤੇ 2 "ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ." ਆਇਤ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ" ਅਤੇ ਆਇਤ 4 ਜਾਰੀ ਹੈ, "ਕਿ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. "ਮੈਥਿਊ 26: 28 (ਕੇਜੇਵੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. "ਮੈਂ 2: 24 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, "ਉਸਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ."

3) ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ. ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. "ਟਾਈਟਸ 3: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ... "2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ - ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ. "

4) ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਜੌਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ." ਜੌਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੌਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਰੋਮੀ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ." ਰੋਮੀ 10: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. "

ਮਾਫੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ" ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਜੌਹਨ 10: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ." ਜੌਹਨ 1 ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ "ਕੁਦਰਤ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ. ਜੌਹਨ 6: 37 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ." ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਯੀਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. . ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14: 6) ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਮਾਫ਼ੀ

ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਯਸਾਯਾਹ 38: 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ." ਜ਼ਬੂਰ 86: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ." 10: 13. ਜ਼ਬੂਰ 103: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਯਿਰਮਿਯਾਹ 31: 39 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ."

ਰੋਮੀ 4: 7 ਅਤੇ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਗਏ ਹਨ. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ. "ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਦਾ 1: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ." ਵੇਖੋ, 5: 30 ਅਤੇ 31; 13: 38 ਅਤੇ 26: 18. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. 10 ਦੇ ਨਿਯਮ: 43 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 7 ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ. "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫੀ ਇਕ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 10 ਦੇ ਐਕਟ: 34 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ." ਐਨਆਈਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ."

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੌਨ 1 ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ.

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ

ਆਉ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬੱਚਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮੈਥਿਊ 28 ਵੇਖੋ: 20, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤ ਤੇ ਹਾਂ." ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 139: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਧਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? "ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ.

ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 38 ਅਤੇ 39. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 59 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ." ਇਹ ਆਇਤਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਹਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ, "ਪਰ ਜ਼ਬੂਰ 66: 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ. "

ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 2 ਅਤੇ 1 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਧਰਮੀ. "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੌਨ ਜ਼ੈਕਨਜ਼: 2 ਅਤੇ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ. "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ" ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ.

ਨੌਕਰ ਬਾਣੀ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਸਦਾ ਵਰਨਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.

ਪਹਿਲੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ. (ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ.) ਇਕ ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ." ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ.

ਪਹਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਦਰਦ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਰੱਬ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਆਓ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ. ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿੱਚ: 6, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ" ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਸ਼ਤਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਰਸ 5: 8 ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ." ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਨੌਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰ" ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨੇਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਅੱਯੂਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ. ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫਿਰ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਅਧਿਆਇ XNUM ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਅਤੇ 21. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੱਯੂਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ." ਅਧਿਆਇ 22 ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ. ਜੌਬ ਨੇ 2 ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 2, "ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ." ਇਹ 10 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 2, "ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ."

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕ 22: 31 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ "ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ." ਐਨਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ." ਅਫ਼ਸੀਆਂ XNUM: 6 ਅਤੇ 11 ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ" ਅਤੇ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਰਹੋ" ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. " ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਸ: 5 ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ (ਸ਼ੈਤਾਨ), ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਨਾਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ. "ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਚਮਚਿਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 1 ਵਿਚ: 17 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੇਗਾ." ਇਬਰਾਨੀ 11: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ." 2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 5: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 28: 11-19; ਯਸਾਯਾਹ 14: 12-14; ਪਰਕਾਸ਼ਿਤੀ 12: 10.) ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ (ਮੱਤੀ 4: 1-11) ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਈਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਤਾਏ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸ਼ਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ "ਯੁੱਧ" ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅੱਯੂਬ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਹੁਣ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ. ਜੌਬ 42: 7 ਅਤੇ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲੇਪਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ ਠੀਕ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਤ ਬਲਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਲੈਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾ. ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਅੱਯੂਬ ਹੈ. '' ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ.

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ (3: 1-31: 40), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁੱਪ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਪੋਥੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋ.

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ "ਅਖੌਤੀ" ਦੋਸਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਪਤਾ (ਜੌਬ 4: 7 ਅਤੇ 8) ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ. ਕਿਉਂ? ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ "ਦੋਸਤਾਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 14: 10). ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ "ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ" ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 3).

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿੱਤਰ" ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਪ ਵੇਖਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ. ਟੀਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਢਾਹਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ. ਅੱਯੂਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 27 ਵਿਚ: 6 ਅੱਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ." ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਅੱਯੂਬ 40: 8) ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਧਿਆਇ 29 ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਥਿਊ 28 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 20 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ." ਇਬਰਾਨੀ 13: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ." ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕ੍ਰਿਤ (ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਮਹਿਸੂਸ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਜੌਬ 30 ਵਿਚ: 20 ਅੱਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ." ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਧਿਆਇ 31 ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਅੱਯੂਬ 31: 35). ਜ਼ੋਨ 31 ਪੜ੍ਹੋ: 6. ਅਧਿਆਇ 23 ਵਿਚ: 1-5 ਜੌਬ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਹੈ - ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਜੌਬ 38: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?" ਅੱਯੂਬ 40: 2 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਵਾਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ?" ਜੌਬ 40 ਵਿੱਚ: 1 ਅਤੇ 2 (ਐਨਆਈਵੀ) ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ " "" ਸੁਧਾਰ "ਅਤੇ" ਉਸ ਉੱਤੇ "ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ. ਆਇਤ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ." ਅਧਿਆਇ 40 ਵਿੱਚ: 8 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? "ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ?

ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹਾਂ. "
ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ." ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੌਬ 42 ਵਿਚ: 3 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣੂਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ." ਨੌਕ 40 ਵਿੱਚ: 4 (NIV) ਅੱਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ." ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਂ." ਜੌਬ 40 ਵਿਚ: 5 ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 42 ਵਿੱਚ: 5 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ." ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ." ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਏਲੀਯਾਹ ਜਾਂ ਯੂਨਾਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ! ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.

ਤਾੜਨਾ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਵੱਡੇ ਹੋ" ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣੋ. ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ

ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗੇ. ਇਬਰਾਨੀ 12: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਗੁਆਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਉਹ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਆਇਤ 7 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਅਤੇ ਆਇਤ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਆਇਤ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. "

"ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ."

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ. ਜੌਬ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਯਸਾਯਾਹ 55: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤਿਆਗਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪਰਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਕਰੇਗਾ."

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜੌਨ ਐਕਸਜਂਕਸ: 1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਵਾਂਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ. ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ. ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਬੂਰ 66: 18 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ." ਅੱਯੂਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ, ਨਾ ਦੇਖਣ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 1, "ਹਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਹਫਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ, ਸਵਰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ. "ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਆਦਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ. ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ?" ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਰੋਮੀ 8 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ... ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ." "ਵੀ ਮੱਤੀ 14 ਵੇਖੋ: 6, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ."
ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜਂਕਸ: ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ 4 ਦੇਖੋ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ." ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕੇਜੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਮੰਗੋ) ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੋ." ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ. ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ.

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ." ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠ , ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. "ਮੀਕਾਹ 6: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ. "

ਸਿੱਟਾ

ਅੱਯੂਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ (ਜੌਬ 1: 21). ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ" (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5: 7). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ "ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ", ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ - ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ "ਕੁਦਰਤ" ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜਂਕਸ: 1 ਅਤੇ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ." ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਬਦਨਾਮ" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਦੇਸ਼, ਨਿਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ. ਤੁਸੀਂ, ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ "ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ"

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਅੱਯੂਬ" ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ "ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ" ਹੋ? ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ (I ਜੌਨ 1: 9). ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲੀ ਹੈ.

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3: 10 ਅਤੇ 11) ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ" ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਸੀ. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਞ ਅਸੀਂ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ? ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ.

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਇ 42 ਵਿਚ, 3 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: "ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ... ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. "ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ" ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ "ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ. ਜੌਬ 42: 10 ਅਤੇ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ... ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ."

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ "ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ," ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ" (ਮੀਕਾ 6: 8) ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ. ਰੋਮੀ 8 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ", ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ.

ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕਰੂਡਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਜੀਵਨ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਲੈਣ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 15 ਅਤੇ 16 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ. ਉਤਪਤ 1: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ" ਅਤੇ ਉਤਪਤ 1 ਵਿੱਚ: 26 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਓ us ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ"ਏਲੋਈਮ, " ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 1-1 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ "ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ... ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ." ਜੌਹਨ 3: 1-1 ਅਤੇ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 3: 1 ਅਤੇ 15 ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. "ਜੌਹਨ 16: 1-1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. "ਜੌਬ 3 ਵਿੱਚ: 33, ਅੱਯੂਬਐਕਸ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. "ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਤਪਤ 2: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜੀਵਣ ਰੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ." ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਜੀਵਣ ਹਾਂ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਮਤ, ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ.

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?" ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 15 ਅਤੇ 16, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਏ" ਗਏ ਹਾਂ. ਰੋਮਨ 11: 36 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣਾ! ਆਮੀਨ. "ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ.

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 4: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਂ. ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ." ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ. ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੱਲਗ: 5-12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ." ਇਬਰਾਨੀ 14: 2-5 (ਜ਼ਬੂਰ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ: 8-4) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ "ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਰਣਾਂ ​​ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ." ਆਇਟ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. "ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਤ).

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 6: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ." ਯਿਸ਼ਿਆਹ 53 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ. ਜੌਹਨ 17: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ, ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ 4: 11 ਅਤੇ 5: 12 ਅਤੇ 13 ਪੜ੍ਹੋ. ਮੈਥਿਊ 6: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ." ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ."

ਰੋਮੀ 1: 21 ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ." ਉਪਦੇਸ਼ਕ 12: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਿੱਟਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ. "ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ)," ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ. "

ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼), ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਕਾਹ 6: 8 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਯਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. "

ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਤੀ 6 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: 33, "ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ," ਜਾਂ ਮੈਥਿਊ 11: 28-30, "ਮੇਰਾ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਅਰਾਮ ਪਾਓਗੇ. "ਆਇਤ 30 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਮੇਰੇ ਜੂਲੇ ਲਈ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੈ. "ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 10: 12 ਅਤੇ 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ , "ਅਤੇ ਹੁਣ, ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਿਵਸਬਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮਤਿਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਸੁਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਜ਼ਬੂਰ 149: 4 ਅਤੇ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ... ਸੰਤ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਿਉ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗਾਇਨ ਕਰੋ." ਯਿਰਮਿਯਾਹ 31: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ." Zephaniah 3: 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ , "ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗਾ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ. "

ਕਹਾਉਤਾਂ 8: 30 ਅਤੇ 31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ... ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ." ਜੌਹਨ 17 ਵਿੱਚ: 13 ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ. "ਜੌਨ ਐਕਸਗੇਂਸ: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ "ਸਾਡੇ ਲਈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਰਬੋਤਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ.

ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ ਵਿਚ: 1-1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੀ ਫੈਲੋ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈ."

ਇਬਰਾਨੀ ਅਧਿਆਇ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਆਇਤ 13 ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ." ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਜੌਹਨ 15 ਵਿਚ: 15 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ. ਅਫ਼ਸੀਆਂ ਵਿਚ 1: 5 ਪਰਮਾਤਮਾ "ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ (ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 18) ਹੈ, ਸਾਨੂੰ "ਜੀਵਨ" ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਮੀਕਾਹ 6 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 8 ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24: 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ." ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ' ਉਸ ਨਾਲ ਨਿੰਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ. "ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਡਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ. ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ. (ਉਤਪਤ 3 ਪੜ੍ਹੋ.)

ਅਸੀਂ, ਆਦਮ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 3: 23) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ. ਯਸਾਯਾਹ 59 ਪੜ੍ਹੋ: 2, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ..." ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹਾਂ.

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: "ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ (ਹੁਣ ਮੀਕਾਹ 6: 8 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ) ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ. ਮਸੀਹੀ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਣ "ਵਾਕ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਵਾਕ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. (ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ.) ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ "ਜੀਵਨ" ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 80: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ."

ਰੋਮੀ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਹੈ." ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ "ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੌਹਨ 3: 16). ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਸਵੀਕਾਰ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਹਨ 3: 16 ਅਤੇ ਜੌਹਨ 1: 12 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਮੱਤੀ 26 ਵਿਚ: 28, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੰਕਸ: 2 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ; ਮੈਂ ਕੋਨਿਅਨਸ 24: 15-1 ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 4 ਜੌਹਨ 53: 6 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ."

ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ (ਜੌਹਨ ਐਕਸਗ xX: 1), ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ (ਜੌਨ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 12 ਅਤੇ ਜੌਨ ਜ਼ਿਊਜੇਨਜੈਕਸ: 3 ਅਤੇ 3) ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ XNUM ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. . ਜੌਹਨ 14: 15 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੌਹਨ 16: 1-1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ "ਨਵਾਂ ਜਨਮ" ਲਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੀਕਾਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜੌਹਨ 10 ਵਿਚ ਕਿਹਾ: 10 (ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ.), "ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ." ਐਨਏਸਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ". ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. ਰੋਮੀ 8: 28 ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ."

ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. (ਜੌਨ ਜ਼ੈਕਨਜ਼: 17-20). ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੌਹਨ 23 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗਂਕਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭੇਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਯਾਲੀ, ਆਜੜੀ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ "ਤੁਰਨਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਯਹੋਸ਼ੁਆ 1: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ; ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕੋ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ. "ਜ਼ਬੂਰ 1: 1-3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪੱਤਾ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ - ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ". ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ.

ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ:

1). ਜੌਹਨ 15: 1-17: ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ "ਰਹਿ" ਜਾਂ "ਰਹੋ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ." ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ. 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 10 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਆਇਤ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜੌਹਨ 14 ਵਿੱਚ: 23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ" ਮੇਰੇ ਲਈ.

2). ਜੌਹਨ 17: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ: ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ." ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜੌਹਨ 10 ਵਿੱਚ: 30 ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ."

3). ਜੌਹਨ 10: 1-18 ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਯਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਰਾਵੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ." ਆਇਤ 14 ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ- "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ?

 1. ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ (ਜੌਨਜ਼ 17: 17), ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਜੌਹਨ ਐਕਸਗ x: 8). ਉਸਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਕਸ ਐਕਸਗੇਂਸ: 32 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ ਰਹੋ". ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: ਜ਼ਬੂਰ 1: 22-1, ਜੋਸ਼ੁਆ 1: 3; ਜ਼ਬੂਰ 1: 8; ਕੂਚ 143: 8; ਲੇਵਿਕਸ 16: 4; ਬਿਜ਼ਨਸ 5: 33; ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 5: 33; 37 ਜੋਨ 24; ਜ਼ਬੂਰ 2: 6, 119; ਜੌਹਨ 11: 3 ਅਤੇ 17; 6 ਜੌਨ 17 ਅਤੇ 3; ਮੈਂ ਕਿੰਗਜ਼ ਐਕਸਐਂਗ: 3 ਅਤੇ 4: 2; ਜ਼ਬੂਰ 4: 3, ਯਸ਼ ਚੋਣਾ 6: 86 ਅਤੇ ਮਲਾਚੀ 1: 38.
 2. ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ (ਚਾਨਣ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ); ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ; ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ (ਤੁਰਕੀ) ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3: 16). ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ I ਜੌਨ 1: 1-10; ਜ਼ਬੂਰ 56: 13; ਜ਼ਬੂਰ 84: 11; ਯਸਾਯਾਹ 2: 5; ਜੋਹਨ 8: 12; ਜ਼ਬੂਰ 89: 15; ਰੋਮੀ 6: 4
 3. ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ (2 ਪਟਰ 1: 21). ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੋਮੀ 8: 4; ਗਲਾਟਿਯੋਂਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: ਐਕਸਜਂਕਸ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ 5: 16 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹਨ.
 4. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਾਂਗ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 3: 18; ਲੂਕਾ 6: 40). ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ." ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
 5. ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 15: "ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ: ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ." ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ 17: 2 ਅਤੇ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ. "ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਿਆਰ (ਗਲਾਤਿਯੋਂਸ 2: 5).
 6. ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਜੌਹਨ 14: 15).
 7. ਜੌਹਨ 17: 4: ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲੀਬ (ਜੌਹਨ 19: 30) ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ.
 8. ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ (ਮੱਤੀ 26: 42).
 9. ਜੌਹਨ 15: 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ."
 10. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ - ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ is, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਨ 17 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ "ਤੁਰਦਾ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ" ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ "ਰਹਿਤ ਬਗੈਰ ਅਰਦਾਸ" (I ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 5: 17) ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 11. ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਮੱਤੀ 6: 5 ਅਤੇ 6). ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ. ਮਰਕ ਐਕਸਜੈਕਸ: 1 ਪੜ੍ਹੋ; ਮੈਥਿਊ 35: 14; ਐਕਸਚੇਂਜ 23: 6; ਲੂਕ 46: 11; 1: 5; 16: 6 ਅਤੇ 12: 9 ਅਤੇ 18.
 12. ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 4: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ." ਮੱਤੀ 6 ਵਿੱਚ: 9-13 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਫ਼ਿਲਿੱਪਲੀਜ਼ 4: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ." ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਲੂਕਾ 18: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ." ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਮੂਏਲ 21: 1 ਅਤੇ I ਟੀਮੇਂਸ 5: ਲਿਵਿੰਗ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ 5 "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ" ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਡੀ ਵਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਸਾਡੀ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਸਾਰ ਹੈ:

 1. ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ: 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2: 15 "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ."
 2. ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: ਜੈਕਸ 1: 22
 3. ਪੋਥੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋ (ਜੌਨ ਐਕਸਜੈਕਸ: 17; 17 ਪੀਟਰ 2: 1).
 4. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
 5. ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ
 6. ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਚੱਲੋ
 7. ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਰਥ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਰੋਮੀ 1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ" ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਨਾਦਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ. ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਚਾਨਕ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਕਹਾਣੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੀਤਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ.

ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ. ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ. ਜੌਹਨ 1: 7 "ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ." ਜੌਹਨ 1: 14 ਅਤੇ 15, 19-36 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ. ਯੂਹੰਨਾ 1: 32-34 ਨੇ ਕਿਹਾ "ਉਸਨੇ ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ." ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ. ਜੌਹਨ 1: 29 ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੌਹਨ 5: 33

ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ (ਯਹੂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ) ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ. ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ (ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਜਾਂ "ਉਹ ਨਬੀ." ਜੌਹਨ 1: 21 ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ "ਉਹ ਨਬੀ" ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 18 ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: 15 ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ 34 ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: 10-12 ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਦਭੁਤ ਕਰਨਗੇ. ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ) ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਸੀਹ (ਮਸੀਹ) ਨੂੰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ.

ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ. (ਜੌਨ ਅਧਿਆਇ 1, ਇਬਰਾਨਿਆ ਅਧਿਆਇ 1, ਜੌਨ 3: 16, ਜੌਨ 7: 16) ਜੌਨ 12 ਵਿਚ: 49 ਅਤੇ 50 ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. "ਚਮਤਕਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਯੂਹੰਨਾ 7: 40 ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 5 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: 36-47 ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਆਇਤ 46 ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਨੇ "ਉਹ ਨਬੀ" ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ." ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ 3: 22 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਜਾਂ "ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ." ਮੈਥਿਊ 12: 23

ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੇ ਅਣਪ੍ਛੇ ਪਾਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਮੈਥਿਊ 12 ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ: 22-37; ਅੰਕ 3: 20-30 ਅਤੇ ਲੈਕ 11: 14-54, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 52 ਆਇਤ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਯਿਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੌਹਨ 5: 36-47 ਮੱਤੀ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 14 ਅਤੇ 15 ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੌਹਨ 10: 31 ਵੀ ਵੇਖੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ (ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੀੜ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ.

ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪਰਪੱਕ ਪਾਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ 3: 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਭੂਤ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੱਤੀ 12: 24 "ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਭੂਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਲੇਜ਼ਬੁਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਹੈ.' '(ਬਾਲੇਜ਼ੇਬੁਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੈ.) ਇਹ ਇਸ ਬੀਤਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ." ਇਹ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਹੈ: "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਸੀ." ਮਰਕ 3 : 30 ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਫ਼ਰੀਸੀਜ਼ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ. ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ' ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ; ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ

ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ' Scofield ਹਵਾਲਾ ਬਾਈਬਲ ਮਰਕੁਸ 1013 ਬਾਰੇ xxxx ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 3 ਅਤੇ 29, ਜੋ ਕਿ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਪਾਪ ਹੈ "ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ." ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 30 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: 12, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਢਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ." ਉਹ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ) "ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. "ਮੱਤੀ 28: 12 ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ (ਜੌਹਨ 31: 1-32) ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕੁਫ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ.

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ. ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ. ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ - ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ. ਮੈਥਿਊ 12: 30 ਅਤੇ 31 "ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ scatters. ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. "

ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ. ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੂਕਾ 11 ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ: 23, 51 ਅਤੇ 52 ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ. ਮੈਥਿਊ 23: 13 "ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ." ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੌਹਨ 5: 33, 36, 40; 10: 37 ਅਤੇ 38 (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ); 14: 10 ਅਤੇ 11; 15: 22-24.

ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ: ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ; ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ. ਵਿਨਸੇਂਟ ਦੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਐਕਸਗੰਕਸ ਵਿਚ: 3 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਸ ਵਿਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੈ." ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ. ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਪਾਪ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਟਰਨ. ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ." ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 30: 22 ਜੌਨ 17: 3-14 "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ. "ਰੋਮੀ 16: 10" ਕਿਉਂਕਿ, 'ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ''

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 3 ਅਤੇ 4 "ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ: ਉਹ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. "ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. "ਜੌਨ ਐਕਸਂਗ x: 20 ਅਤੇ 30

ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 139: 7 ਅਤੇ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ: ਜੇ ਮੈਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. "ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ "ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ," ਜਾਂ "ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਨਮੇ" (ਜੌਹਨ ਐਕਸਜੈਕਸ: 3-3). ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ. I Corinthians 8: 6b & 16 "ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 'ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ.' ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. "ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚ ਹੈ?

ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੱਚ" ਇਸ ਦੀ "ਸੱਚਾਈ" - ਸ਼ਾਸਤਰ - ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ (17: 10-12) ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੂਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸੀਲਾਸ ਨੂੰ ਬਰੇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ. ਲੂਕਾ ਨੇ ਬੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ 17 ਦੇ ਨਿਯਮ: 11 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ "ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖੋਜ" ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. "ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ", ਅਤੇ 2 ਤਿਮਈ 3 ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ "ਹਦਾਇਤ" ਲਈ ਹਨ. ਨਵੇਂ ਨੇਮ "ਨਬੀਆਂ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 14: 29 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ."

ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ.

I ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 5: 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਯਨ ਵਿਚ, "ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ: ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ." 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਯਨ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, "ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰੋ." ਖੋਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. Biblegateway.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. Biblehub.com ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਯੂਨਾਨੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲੀਨੀਅਰ ਬਾਈਬਲਾਂ (ਜੋ ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ) ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਿਸੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ."

ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਬਾਈਬਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ.

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ 'ਦੇਵਤਾ' ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਏ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ.

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ "ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ" ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਸਦੀ "ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ" ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ: ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ.

ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ "ਸਬੂਤ ਪਾਠ" ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਬਾਈਬਲ ਹੱਬ" ਜਾਂ "ਬਾਈਬਲ ਗੇਟਵੇ" ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ. ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੱਜ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ. ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ. ਟਾਈਟਸ 1: 2 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਮਲਾਚੀ 3: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, "ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ."

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਇ, ਗਿਆਨ, ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਉਸਦੇ "ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ" ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹਨ: ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਪੁਰਾਣਾ) ਵਰਤਮਾਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ. ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਜ਼ੇਂਗ xX: 4-15). ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ (ਰੋਮੀਆਂ 5: 12). ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ. (ਉਤਪਤੀ 1-3 ਵੇਖੋ.) ਰੋਮਨਜ਼ 1 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: 20 ਅਤੇ 21. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ. ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਗੁਣ - ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਦਰਤ - ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰਹਿ ਸਕਣ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਦਿਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਏ. "

ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਰੋਮੀ 1 ਪੜ੍ਹੋ: 28 ਅਤੇ 31. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ "ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ" ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਮੈਥਿਊ 6: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ." ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ." ਮੈਥਿਊ 4 ਵਿਚ : 10 ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਤਾਨ! ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ: 'ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਥਾ ਟੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ.' "

ਜ਼ਬੂਰ 100 ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ," "ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਆਇਤ 3, "ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ." ਆਇਤਨ 3 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਭੇਡ of ਉਸ ਦੇ ਚਰਚ"ਆਇਤ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰੋ. "ਆਇਤ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਅਨੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ. "

ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਸਤਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 103: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ." ਜ਼ਬੂਰ 148: 5 ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਲਈ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, "ਅਤੇ 11 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ" ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, "ਅਤੇ ਆਇਤ 13 ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ," ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ. "

ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲੲੀ"ਅਤੇ" ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੈ "ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤ੍ਹ 4: 11 ਜੋੜਦਾ ਹੈ," ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ. "ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ 4 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ." ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 2: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਬਦੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ." ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ 6: 13 ਅਤੇ 2 ਕ੍ਰਿਕਣ 29: 8.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਵਰਗੇ ਸੀ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ." ਆਓ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ "ਜੋ ਵੀ" ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, "ਵਿਲੀਅਮ ਈਵਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ" ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਈਸਾਈਅਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 'ਪਿਆਰ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ. "

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹਨ: 1) ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ 2) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਾਪ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਂਗ x: 4).

ਬੈਨਕਰੋਫਟ ਦੁਆਰਾ "ਐਲਾਈਮੈਂਟਲ ਥੀਓਲੋਜੀ" ਕਿਤਾਬ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ. (ਮੱਤੀ 61 ਦੇਖੋ: 5.) ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 48: 13 ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ." ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 11 ਪੜ੍ਹੋ. ਹਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਰੀ ਦਇਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਰੋਮਨਜ਼ 136 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ: 8-35 ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੌਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਜਾਂ ਨੰਗਾਪਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ? "

ਆਇਤ 38 ਜਾਰੀ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ. "ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਿਊ 5: 45 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ." ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪੂਰਨ ਦਾਤ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਜ਼ਬੂਰ 17: 145 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ; ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.' 'ਜੌਨ ਐਕਸਗੇਂਸ: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,' 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ.' '

ਮਾੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, "(ਰੋਮੀਆਂ 8: 28) ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ". ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੈ

ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ

ਪੋਥੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਸ਼ਕ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਕਹਾਉਤਾਂ 6: 16-19 ਦੇਖੋ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਮੈਂ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2: 3 ਅਤੇ 4). 2 ਪਟਰ 3: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ... ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ."

ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੂਕਾ ਜ਼ੈਕਲਜ਼ ਵਿਚ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 15-11 ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 32 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: 6, "ਜੋ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢਾਂਗਾ. "ਜੌਹਨ 37: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ. "ਮੈਂ ਟਿਮਥੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ" ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ. ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਫ਼ਸੁਸ 2: 4 ਅਤੇ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ - ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. "

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ. ਰੋਮਨੀ ਦੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ 5 ਪੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਰੋਮੀ 5: 8 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗੇ. "ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗ xX: 4 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ: ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੀਏ. ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ: ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ.

ਜੌਹਨ 15: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਗਰੇਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ... "ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ" ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਅਧਿਆਇ 16, ਆਇਤ 4). ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ. ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 52 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਗਰ ਆਦਮੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ." ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗ xX: 8 ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ. "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪਲਾਨ

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ 1) ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 3: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਭ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ." ਰੋਮੀ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ." ਯਸਾਯਾਹ 59: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ."

2) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੌਹਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ..." ਜੌਨ 14 ਵਿੱਚ: 6 ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਸਤਾ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਂ; ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. "

I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 1 ਅਤੇ 2 "ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ." ਆਇਤ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ" ਅਤੇ ਆਇਤ 4 ਜਾਰੀ ਹੈ, "ਕਿ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. "ਮੈਥਿਊ 26: 28 (ਕੇਜੇਵੀ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਇਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. "ਮੈਂ 2: 24 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, "ਉਸਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ."

3) ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2: 8 ਅਤੇ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸੀ. ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. "ਟਾਈਟਸ 3: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਇਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ... "2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ - ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ. "

4) ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਜੌਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ." ਜੌਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜੌਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਰੋਮੀ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ." ਰੋਮੀ 10: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. "

ਮਾਫੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ" ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਜੌਹਨ 10: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ." ਜੌਹਨ 1 ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ "ਕੁਦਰਤ" ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ. ਜੌਹਨ 6: 37 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ." ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਯੀਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. . ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਯੂਹੰਨਾ 14: 6) ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.

ਮਾਫ਼ੀ

ਸਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਮਾਫੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਯਸਾਯਾਹ 38: 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ." ਜ਼ਬੂਰ 86: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ." 10: 13. ਜ਼ਬੂਰ 103: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਯਿਰਮਿਯਾਹ 31: 39 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ."

ਰੋਮੀ 4: 7 ਅਤੇ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਗਏ ਹਨ. ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ. "ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਦਾ 1: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ." ਵੇਖੋ, 5: 30 ਅਤੇ 31; 13: 38 ਅਤੇ 26: 18. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. 10 ਦੇ ਨਿਯਮ: 43 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1: 7 ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾ. "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫੀ ਇਕ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 10 ਦੇ ਐਕਟ: 34 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ." ਐਨਆਈਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ."

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੌਨ 1 ਤੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਪਿਤਾ, ਜਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ.

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ

ਆਉ ਮਨੁੱਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਖੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬੱਚਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮੈਥਿਊ 28 ਵੇਖੋ: 20, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤ ਤੇ ਹਾਂ." ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 139: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਧਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? "ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ. ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ.

ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 38 ਅਤੇ 39. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 59 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ." ਇਹ ਆਇਤਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਹਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ, "ਪਰ ਜ਼ਬੂਰ 66: 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ. "

ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 2 ਅਤੇ 1 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ. ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਧਰਮੀ. "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੌਨ ਜ਼ੈਕਨਜ਼: 2 ਅਤੇ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ. "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," ਜੇ ਅਸੀਂ (ਸਾਡੇ) ਪਾਪ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "

We ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ.

ਨੌਕਰ ਬਾਣੀ

ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਸਦਾ ਵਰਨਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.

ਪਹਿਲੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ. (ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ.) ਇਕ ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ." ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੁੱਧ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ.

ਪਹਿਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਦਰਦ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਰੱਬ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਆਓ ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ. ਅਧਿਆਇ 1 ਵਿੱਚ: 6, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ" ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ" ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਾਥ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਸ਼ਤਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਰਸ 5: 8 ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ." ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਨੌਕਰ ਦੀ ਨੌਕਰ" ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਸੇਵਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨੇਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਅੱਯੂਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ. ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ. ਅਧਿਆਇ XNUM ਪੜ੍ਹੋ: 1 ਅਤੇ 21. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੱਯੂਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ." ਅਧਿਆਇ 22 ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ. ਜੌਬ ਨੇ 2 ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 2, "ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ." ਇਹ 10 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 2, "ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ."

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕ 22: 31 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ "ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ." ਐਨਏਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ." ਅਫ਼ਸੀਆਂ XNUM: 6 ਅਤੇ 11 ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ" ਅਤੇ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਰਹੋ" ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. " ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਸ: 5 ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ (ਸ਼ੈਤਾਨ), ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਨਾਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ. "ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਚਮਚਿਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰੋਮੀ 1 ਵਿਚ: 17 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੇਗਾ." ਇਬਰਾਨੀ 11: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ." 2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 5: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ 28: 11-19; ਯਸਾਯਾਹ 14: 12-14; ਪਰਕਾਸ਼ਿਤੀ 12: 10.) ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ (ਮੱਤੀ 4: 1-11) ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਈਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਤਾਏ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮੋਹ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸ਼ਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋੜਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ "ਯੁੱਧ" ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅੱਯੂਬ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਹੁਣ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ. ਜੌਬ 42: 7 ਅਤੇ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਮਾਨ ਦੇ ਅਲੀਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੱਤ ਬਲਦ ਅਤੇ ਸੱਤ ਭੇਡੂ ਲੈਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾ. ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਅੱਯੂਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਅੱਯੂਬ ਹੈ. '' ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ.

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲਾਗ ਵਿੱਚ (3: 1-31: 40), ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁੱਪ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਪੋਥੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋ.

ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਅੱਯੂਬ ਆਪਣੇ "ਅਖੌਤੀ" ਦੋਸਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਪਤਾ (ਜੌਬ 4: 7 ਅਤੇ 8) ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ. ਕਿਉਂ? ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ "ਦੋਸਤਾਂ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 14: 10). ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ "ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ" ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 3).

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿੱਤਰ" ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਪ ਵੇਖਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ. ਟੀਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਢਾਹਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ. ਅੱਯੂਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਆਇ 27 ਵਿਚ: 6 ਅੱਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ." ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ (ਅੱਯੂਬ 40: 8) ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਧਿਆਇ 29 ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ he ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਥਿਊ 28 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 20 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ." ਇਬਰਾਨੀ 13: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ." ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕ੍ਰਿਤ (ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਮਹਿਸੂਸ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਜੌਬ 30 ਵਿਚ: 20 ਅੱਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ." ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਧਿਆਇ 31 ਵਿੱਚ ਅੱਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਅੱਯੂਬ 31: 35). ਜ਼ੋਨ 31 ਪੜ੍ਹੋ: 6. ਅਧਿਆਇ 23 ਵਿਚ: 1-5 ਜੌਬ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਹੈ - ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਜੌਬ 38: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?" ਅੱਯੂਬ 40: 2 (NASB) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੀ ਵਾਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ?" ਜੌਬ 40 ਵਿੱਚ: 1 ਅਤੇ 2 (ਐਨਆਈਵੀ) ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ " "" ਸੁਧਾਰ "ਅਤੇ" ਉਸ ਉੱਤੇ "ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਇਤ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ me. "ਅਧਿਆਇ 40 ਵਿਚ: 8 ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? "ਕਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹਾਂ. "

ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ." ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ. ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੌਬ 42 ਵਿਚ: 3 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣੂਆਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ." ਨੌਕ 40 ਵਿੱਚ: 4 (NIV) ਅੱਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ." ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਂ." ਜੌਬ 40 ਵਿਚ: 5 ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ 42 ਵਿੱਚ: 5 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ." ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ." ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸਾ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਏਲੀਯਾਹ ਜਾਂ ਯੂਨਾਹ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ! ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ.

ਤਾੜਨਾ

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਵੱਡੇ ਹੋ" ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣੋ. ਜੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ

ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗੇ. ਇਬਰਾਨੀ 12: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਗੁਆਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਉਹ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਆਇਤ 7 ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ "ਅਤੇ ਆਇਤ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਆਇਤ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. "

"ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ."

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ. ਜੌਬ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਯਸਾਯਾਹ 55: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤਿਆਗਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪਰਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਕਰੇਗਾ."

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜੌਨ ਐਕਸਜਂਕਸ: 1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਵਾਂਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ. ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ. ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ਬੂਰ 66: 18 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ." ਅੱਯੂਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ, ਨਾ ਦੇਖਣ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: 1, "ਹਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਹਫਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ, ਸਵਰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ. "ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਆਦਰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ. ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ?" ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਰੋਮੀ 8 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ... ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ." "ਵੀ ਮੱਤੀ 14 ਵੇਖੋ: 6, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ."

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜਂਕਸ: ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ 4 ਦੇਖੋ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ." ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: "ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਕੇਜੇਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਮੰਗੋ) ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕੋ." ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ. ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ. ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ.

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ." ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਹੇਠ , ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. "ਮੀਕਾਹ 6: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ. "

ਸਿੱਟਾ

ਅੱਯੂਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਯੂਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ (ਜੌਬ 1: 21). ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ" (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5: 7). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ "ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਣਾ", ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ - ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ "ਕੁਦਰਤ" ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜਂਕਸ: 1 ਅਤੇ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ." ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ." ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਬਦਨਾਮ" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਦੇਸ਼, ਨਿਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ. ਤੁਸੀਂ, ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ "ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ"

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਅੱਯੂਬ" ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖੋ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ "ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ" ਹੋ? ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ (I ਜੌਨ 1: 9). ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਈਸ਼ਵਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸਲੀ ਹੈ.

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਤਾਨ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 3: 10 ਅਤੇ 11) ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ" ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਹੱਵਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਸੀ. ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਞ ਅਸੀਂ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ? ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ.

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਆਇ 42 ਵਿਚ, 3 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: "ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ... ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. "ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਲ" ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ "ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ. ਜੌਬ 42: 10 ਅਤੇ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ... ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ."

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ "ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ," ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਨਿੰਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ" (ਮੀਕਾ 6: 8) ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ. ਰੋਮੀ 8 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ", ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ.

ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ?

ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, "ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੌਣ. ਰੋਮੀ 3: 23 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਮਨ 6: 23 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ- ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਪਟੇਰ 2 ਪੜ੍ਹੋ: 24; ਯਸਾਯਾਹ 53 ਅਤੇ ਜੌਹਨ 3: 16 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ (ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ) ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ." ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2: 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ."

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ (ਜੌਹਨ 3: 3-8). ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਸ ਵਿੱਚ: 2 (NKJB) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕੋ." ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੋ. ਬੱਚੇ ਕਲਕੂਲੂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੰਕਸ ਨੂੰ ਪੜੋ: 2-1. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਲੀਡਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਇੰਜੀਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਜੌਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੂਸਾ ਜਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਜਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂ ਰਹੱਸਾਤਮਕ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ . ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੰਕਸ ਵਿਚ: 1 ਇਹ ਬਚਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ - ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਜੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ. ਜੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਮੈਂ ਜੋਹਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, "ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ." ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਯਹੋਸ਼ੁਆ 1: 8 ਅਤੇ ਪਲਮਜ਼ 1: 1-6 ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੂੰਜਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜੋ - ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਹੱਬ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਗੇਟਵੇ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ ਇਸ ਪਾਸੇ.

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ. ਜੇਮਸ ਜ਼ੋਂਗਜੇਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ. 1-23 ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ. "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ. ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਕਸ਼ਨ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ. ਇਹ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ: ਇਹ ਅੱਖਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਪੁੱਛੋ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਆਇਤ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. 2 ਕੋਰੀਅਨਸ 3: 18 ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਖੋ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 1. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹੋ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ (ਆਗਿਆ ਦਿਓ) ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ - ਉਸ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ. ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਿਓ. ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 17 ਵਿਚ: 11 ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰੇਨਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੇਰੀਅਨਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ." ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ, ਮਾਪਦੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ. ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ.

ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖੀ?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ.

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 17 ਦੇ ਐਕਟ: 10, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਬਿ੍ਰੈਨਸ ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ.

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ "ਮਸ਼ਹੂਰ" ਚਰਚ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੱਬ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਅਸੂਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਵਿਸ਼ਵਾਸ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ" ਬਾਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ. ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਅਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ, ਆਇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ; ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਲੇ ​​ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਕ ਜਾਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਪੁੱਛੋ: ਕੌਣ? ਕੀ? ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਵੇਂ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ. ਜੌਹਨ 17: 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ." 2 ਪਟਰ 1: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. "ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪੂਰਣ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ. ਉਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ.

ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ.

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ. ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? (ਆਹ, ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ.) ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ. ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਰਰ ਵਿਚ ਦੇਖੋ." ਜ਼ੇਲ੍ਹ 1 ਅਤੇ 22 ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ: ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੁਣ ਆਓ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ: XXLXXX: 9-14 (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.) ਯਿਸੂ, ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਭੀੜ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਸਿਆ. ਚੇਲੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ?' 'ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ." ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ-ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦਾ ਹੈ." ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ" (ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ). ਮੱਤੀ 17 ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ: 20, ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ. ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਾ ਸੀ (ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ" ਕਿਹਾ.)

ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਆਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ "ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ" ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ (ਮਰਕ 16: 15), ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. (ਇਤਹਾਸ 17: 2; ਐਕਟਜ਼ 1: 8 ਅਤੇ ਐਕਟ 17: 3.) ਇਬਰਾਨੀ ਐਕਸਗ x: 18b ਅਤੇ 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਮੁਕਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ . ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ. "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਸਨ

ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਮਰਕੁਸ 9 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਚੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ "ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾ" ਸਕੀਏ.

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਆਉ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ. ਯਿਸੂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਕੁਸ 9 ਵਿਚਲੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਚੇਲੇ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਮਰਕੁਸ 9 ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਸੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ.

ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੀ "ਮਸੀਹ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ," ਜਿਵੇਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ - ਮਸੀਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕਠੇ ਫਿੱਟ ਹੈ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਮੱਤੀ 3: 17), "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ." ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਪੋਥੀ - ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ).

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਈ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 18: 18 ਅਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੂਸਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; 34: 10-12 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 12: 6-8, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ) ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ.

ਜੌਹਨ 5 ਵਿੱਚ: 45 ਅਤੇ 46 ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜੋਹਨ ਜ਼ੇਂਗੈਕਸ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਿਊਜੇਨਕਸ ਦੇਖੋ). ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਛਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ

ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ. ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ.

ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ. ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1). ਜ਼ਬੂਰ 66 ਦੇਖੋ: 18. ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਾਪ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ." ਯਸਾਯਾਹ 58 ਵਿਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਆਇਤ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਜਂਕਸ: 1), "ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ." ਯਸਾਯਾਹ 9 ਵਿੱਚ: 1-15 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਓਹਲੇਗਾ. ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ. ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ. "ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਟਰ 16 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ: 3. ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏ. ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 7-1 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ." ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਬੇਨਤੀਆਂ

2). ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗਨਜ: 4 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੋ. "ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਵਰਯਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਬਜਾਇ. ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਰਥੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ.

ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੱਤੀ 6 ਅਤੇ ਲੈਕ 11 ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਸਬਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ. ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਲੋੜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ.

3). ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਮਰਕ 9: 23-25; 11: 24; ਮੈਥਿਊ 2: 22; 17: 19-21; 21: 27; ਜੇਮਜ਼ 1: 6-8; 5: 13-16 ਅਤੇ ਲੈਕ 17: 6. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ.

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ?

ਮੱਤੀ 9 ਵਿੱਚ: 28 ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ? "ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਿਊ 8 ਵਿੱਚ: 1-3 ਇੱਕ ਕੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ."

ਇਹ ਪੱਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਨੂੰ (ਅਗਾਊਂ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੌਨ 15 ਵੇਖਾਂਗੇ.). ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨਿਹਚਾ ਇਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ - ਯਿਸੂ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13: 2 ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਯਿਸੂ ਹੈ

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪੋਥੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ; ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ).

ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਿਊ 6 ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਆਰਥੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ; ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੰਦ, ਮਾਣ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ.

ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ. ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. (ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਨਿਅਨਜ਼ 12; ਐਫ਼ਸੀਐਸਜ਼ ਜ਼ਿਊਜੇਨਜ਼: ਐਕਸਜਂਕਸ-ਐਕਸਗਨਜ ਅਤੇ ਰੋਮੀ 4: ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 11-16.)

ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਵੇਗੀ.

ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਰਸੂਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਨ. (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7 ਵਿਚ ਸਟੀਫਨ ਜਾਂ ਪੀਟਰ ਜਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇਖੋ.) ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ. ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਣ ਲਈ 8: 4-24). ਉਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੜ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ. ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਮਾਂਸ 12: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਸੋਚੋ; ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. "

ਨਿਹਚਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ.

3). ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜੌਨ ਅਧਿਆਇਜ਼ 14 ਅਤੇ 15 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. (ਜੌਨ ਐਕਸਜੰਕਸ: 14-11 ਅਤੇ ਜੌਨ 14: 15-1 ਪੜ੍ਹੋ.) ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣ. ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇਗਾ. (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ.)

ਜੌਹਨ 15 ਵਿੱਚ: 1-7 ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਆਇਤਾਂ 7 ਅਤੇ 8), "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ. ਜੌਹਨ 14: 20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ." ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ.

ਯੂਹੰਨਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: 21 ਅਤੇ 15: 10 ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ (ਆਗਿਆਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ) ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਹੈ . ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ (ਜ਼ਬੂਰ 1 ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ 1 ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਜੌਨ ਜ਼ੈਕੱਨੈਕਸ: 1-4), ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਯਾਕੂਬ 10: 1). ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੌਹਨ 22: 15 ਅਤੇ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਜੌਨ 3 ਨੂੰ ਘੱਲੋ: 21-24. ਇਹ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ "ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਨਿਹਚਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਅਤੇ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ. "ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (I ਜੋਹਨ 15: 1-4).

ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਰਕੁਸ 9 ਵਿਚ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ. ਲੂਕਾ 18: 1 (NKJV) ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਟਿਮੋਥੀ ਜ਼ੈਕਨਜ: 2 (ਕੇਜੇਵੀ) ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ " ਆਦਮੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ. "ਲੂਕਾ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ" ਚਿੰਤਾ " ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ "ਪਰੇਸ਼ਾਨ" ਰੱਖੀਏ. ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਥਿਊ 8: 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲ਼ੇ ਨੰਬਰ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ. "ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 30: 8; ਮੈਥਿਊ 29: 6, 8 ਅਤੇ 32 ਅਤੇ ਲੂਕ 33: 12). ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ 4: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣੋ." ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ. ਯਿਸੂ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ" (ਲੂਕਾ 5: 16 ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 1: 35 ਦੇਖੋ.) ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਝਣ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 4: 20 ਅਤੇ 21). ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6: 18 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ (ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ) ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ." ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਯਿਸੂ ਕੇਂਦਰ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ 16: 19-20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ. ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜੇਂਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਏਲੀਯਾਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ. ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ. "

ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜੇਂਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ." ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ:

1). ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.

2). ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ.

3). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ.

4). ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ.

ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ. ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ (ਮੈਥਿਊ 14: 35 ਅਤੇ 36). ਨਿਹਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ "ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ" ਕੌਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ? "ਜਾਂ" ਬੁਰਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? "ਜਾਂ" ਬੁਰਾਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ " ) ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ? "

ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ 7: 20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ." ਰੋਮੀ 3: 10-12 ਦਸਵੇਂ ਆਇਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ" ਅਤੇ ਆਇਤ 10 ਵਿਚ , "ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ." (ਜ਼ਬੂਰ 12: 14-1 ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 3: 53-1 ਵੀ ਦੇਖੋ.) ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਚੰਗਾ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ.

ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ "ਚੰਗਾ" ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ" ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਰੂਹ ਜੋ "ਲਾਈਨ ਤੇ" ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀ 3 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: 23, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ 64 ਵਿੱਚ: 6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ." ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਘਮੰਡ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਇਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਰੋਮੀ 3: 19 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ" ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਜਂਕਸ: 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ. "ਆਇਤ 11 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ" ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹੋ. "

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਜ਼ਬੂਰ 51: 5 ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸੀ." ਰੋਮੀ 5: 12 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਪਾਪ ਇਕ ਆਦਮੀ (ਆਦਮ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ." ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਤੇ ਪਾਪ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ "(ਰੋਮੀਆਂ 6: 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ. ") ਮੌਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਤ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਉਤਪਤ 3: 14-19). ਅਸਲੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੀਮਾਰੀ, ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ "ਸਲੇਟੀ ਸਕੇਲ" ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ "ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ." ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਜ਼ੈਲਯੇਂਗ: 89 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ." (ਰੋਮੀਆਂ 48: 8-18 ਪੜ੍ਹੋ.) ਮੌਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ we ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ we ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰੋਮਨਜ਼ ਅਧਿਆਇਜ਼ 3-5 ਪੜ੍ਹੋ.)

ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਯੋਗ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸੀ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 5: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ."

ਜੌਹਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ." (ਰੋਮੀਆਂ 5: 16-18 ਵੀ ਦੇਖੋ.) ਰੋਮੀ 5: 4 "ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ." ਧਰਮੀ ਐਲਾਨਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ. ਪੰਜਵਾਂ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਇਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਸੀ. (ਰੋਮਨਜ਼ 3: 28)

ਰੋਮੀ 4: 22-25 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੂੰ 'ਉਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ' ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਸੀ. ਰੋਮੀ 3: 22 ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਰੱਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀਸਸ ਕਰਾਇਸਟ (ਗਲਾਤਿਯੋਂਸ 3: 13), "ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਸਰਾਸੀਤ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.'" (ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 1-4)

ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 4: 7 ਅਤੇ 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ." ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 'ਨਵਾਂ ਜਨਮ' ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋਨ 1: 12.) 3 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਜੌਨ 36 ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 20 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਵੇਗਾ. ਆਇਤ 42 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ "ਭੈੜੇ" ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਈਮਾਨਦਾਰ" ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ "ਚੰਗਾ" ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, (ਮੱਤੀ 6: 45 ਪੜ੍ਹੋ) ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ. ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 26 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ."

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਅੱਯੂਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ:

# 1. ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ "ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਈਸਾਈ ਫ਼ੌਜੀਆਂ" ਦਾ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਹੈ.

ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ "ਬਾਜ਼" ਰੱਖਿਆ (ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ). ਸ਼ਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਰੱਬ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਯੂਬ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ" ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ.

ਜ਼ਬੂਰ 97: 10b (ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ.) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ." ਰੋਮੀ 8: 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. "ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ. ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ - ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲਿਆਓ.

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜ ਬੰਦ ਕਰੀਏ.

ਇਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਕ ਲੈਟ 22 ਵਿਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: 31, "ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਮਊਨ, ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ." ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਗਰਜਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ. ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਸ: 8b ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ" ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੁਸ ਦੇ 4 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ' ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ. '

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਵੇਖੋਗੇ.

ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 10: 11 ਅਤੇ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੇ 3: 15 ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ. ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ

#2 ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਬਾਰੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੌਹਨ 11 ਵਿਚ: 4 ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ." ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ.

ਜ਼ਬੂਰ 109: 26 ਅਤੇ 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ; ਤੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ. "ਜ਼ਬੂਰ 50 ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 15. ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆ ਸਕੋਗੇ."

#3 ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਬਰਾਨੀ 5: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਭੋਗ ਕੀਤੀ." ਜੌਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, "ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 2: 5-8 ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ "ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ." ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ.

ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਖੇਗੀ- ਪੀਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ ਹੈ - ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ (ਇੱਕ ਚੋਣ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ" ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?" ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ. ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ. "ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

#4 ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ. (ਇਬਰਾਨੀ 7: 25) ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ. ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (2 ਤਿਮਈ 3: 15) 2 ਕੋਰੀਅਨਸ 1: 3-11 ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਰਬ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਯੂਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. 1). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ. 2). ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਅਤੇ 3). ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਂ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ.

#5 ਜੇਮਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਸੀ. ਬਿਜ਼ਨਸ 33: 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਦੀਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ." ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਬੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕਿਲਾ ਜਾਂ ਰਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਹੈ? ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਰਾਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1: 9-11). ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.

#6 ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (ਸਜ਼ਾ) ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੀ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਵਿਚ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ 11: 30 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਦ (ਮਰਿਆ ਹੈ). ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ "ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਇਕ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਬਰਾਨੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ. ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਰਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇਖੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 11 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: 28 ਅਤੇ 31, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੌਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ "ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ" ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ."

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ "ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ" (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12: 10) ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ. (ਰੋਮੀਆਂ 8: 1 ਪੜ੍ਹੋ.) ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜੀਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ "ਦੋਸਤ" ਅਟੱਲ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ. ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 11 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਪ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ "ਮੁਸੀਬਤ" ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਐਂਗਐਕਸ: 5-13). ਜ਼ਬੂਰ 15: 39 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਝਿੜਕ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ," ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 11: 94 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ!

ਇਬਰਾਨੀ ਦੀਆਂ 12 ਪੜ੍ਹੋ: 6-17. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੇਂਕਸ ਵਿਚ: 4, 1 ਅਤੇ 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗ xX: 13-2 ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ.

#7 ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲੋਕਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ.

#8 ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12: 7-10 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, "ਉਸਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ" ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ" ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ.

#9 ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਜਾਂ ਪੌਲੁਸ ਲਈ ਸੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 12 ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਆਇਤ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ." ਆਇਟ 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ. "

#10 ਪੋਥੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 3: 10) ਰੋਮੀ 8: 17 ਅਤੇ 18 ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ "ਦੁੱਖ" ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ. ਮੈਂ ਪਟੇਰ 2 ਪੜ੍ਹੋ: 19-22

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 5: 8). ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਣ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੱਤੀ 28 ਪੜ੍ਹੋ: 20; ਜ਼ਬੂਰ 23 ਅਤੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13: 11-14. ਇਬਰਾਨੀ 13: 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ." ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 32: 10; 125: 2; 46: 11 ਅਤੇ 34: 7. ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਭਗਤ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ. ਜ਼ਬੂਰ 136 (ਐਨਆਈਵੀ) ਹਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਐੱਨ.ਆਈ.ਵੀ., ਕੇਜੇਵੀ ਵਿਚ ਦਇਆ ਅਤੇ ਐਨਐਸਵ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ. ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.

ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਰਨਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ. ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦਇਆ) ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰ, ਸਥਿਰ, ਅਟੁੱਟ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਜੌਹਨ 3: 16 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ (ਰੋਮਨ 5: 8 ਰੀਕਯੂ). ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 145: 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ." ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 37: 13 ਅਤੇ 14; 55: 28 ਅਤੇ 33: 18 ਅਤੇ 19.

ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਕਸਰ ਸੁਆਰਥੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਿਊ 6: 33 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਜ਼ਬੂਰ 36: 5 ਵੀ ਦੇਖੋ.) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਜ਼ਬੂਰ 84: 11 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ. "

ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਛੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਨ. ਕੁਝ ਦੇਖੋ - ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ:

1). ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਜ਼ਬੂਰ 104: 14-30 - ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਬੂਰ 36: 5-10

ਮੈਥਿਊ 6: 28 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਂ. ਲੂਕਾ 12 ਵਿਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਬੂਰ 95: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ... ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਜੜ ਹਾਂ." ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਐਂਗਐਕਸ: 1 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, "ਹਰ ਚੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਉਪਰੋਂ ਹੈ."

ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4: 6 ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਟਰ ਐਕਸਗੰਕਸ: 5 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ.

2). ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ: ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਰਖਵਾਲਾ, ਡਿਫੈਂਡਰ ਜ਼ਬੂਰ 40: 17 ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 91: 5-7, 9 ਅਤੇ 10; ਜ਼ਬੂਰ 41: 1 ਅਤੇ 2

3). ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਨ, ਰਾਕ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 94: 22; 62: 8

4). ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 41: 1

5). ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀਲਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 41: 3

6). ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋਹਨ 1: 9

7). ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 121 (ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ - ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ - ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ - ਬਹੁਤ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ.)

8). ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 84: 11; ਜ਼ਬੂਰ 85: 8

9). ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 86: 16

10). ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 46: 1-3

11). ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 106: 1; 136: 1; ਯਿਰਮਿਯਾਹ 33: 11 ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀ 5: 8 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸਾਂ. (ਜੌਹਨ ਜ਼ੇਂਗ xX: 3; ਮੈਂ ਜੌਨ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 16, 3) ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੌਹਨ 1: 16

ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ:

ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 103

ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਰੋਮੀ 8: 35

ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 136; ਯਿਰਮਿਯਾਹ 31: 3

ਜੌਹਨ 15 ਵਿਚ: 9 ਅਤੇ 13: 1 ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ 13: 11 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ "ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਜੌਹਨ 4 ਵਿਚ: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ."

ਮੈਂ ਜੌਹਨ 4 ਵਿਚ: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਹੈ."

ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਕਰਨਗੇ. ਜ਼ੀਰੋਜ਼ 97: 11 (ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ.) ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ," ਅਤੇ ਜ਼ੌਨ ਜ਼ਊਂਜੈਕਸ: 92 ਅਤੇ 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ." ਜ਼ਬੂਰ 13: 34 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਚੱਖੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ ... ਕਿੰਨੀ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. "

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 128 ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ. ਬੀਟਿਟਡਜ਼ (ਮੈਥਿਊ 5: 3-12) ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 41 ਵਿਚ: 1-3 ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਲਾਮਤ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 112: 4 ਅਤੇ 5).

ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ. 'ਮੰਗਣ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ' ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ. ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਛੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ 4: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ."

ਜ਼ਬੂਰ 35: 6 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ," ਅਤੇ ਆਇਤ 15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ "ਧਰਮੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ. "ਜ਼ਬੂਰ 34: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ. "ਜ਼ਬੂਰ 103: 1 ਅਤੇ 2 ਦੇਖੋ; ਜ਼ਬੂਰ 116: 1-7; ਜ਼ਬੂਰ 34: 10; ਜ਼ਬੂਰ 35: 10; ਜ਼ਬੂਰ 34: 5; ਜ਼ਬੂਰ 103: 17 ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 37: 28, 39 ਅਤੇ 40. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ (ਜ਼ਬੂਰ 86: 5).

ਸਿੱਟਾ

ਸਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭੌਤਿਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 90: 10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੱਠ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ." ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 49 ਪੜ੍ਹੋ: 10-15.

ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪੱਖ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼) ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ, "ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ" (ਮੱਤੀ 4: 45). ਵੇਖੋ ਜ਼ਬੂਰ 30: 3 ਅਤੇ 4; ਕਹਾਉਤਾਂ 11: 35 ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 106: 4. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ (ਮੈਂ ਕੁਰਿੰਥੁਸ 15: 1-3). ਜੋਹਨ 3 ਪੜ੍ਹੋ: 15-18 ਅਤੇ 36 ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੌਨ 3: 16 ਅਤੇ ਰੋਮਨਜ਼ 5: 8 ਦੁਬਾਰਾ.)

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ. ਰੋਮੀ 10: 13 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ." ਮੈਂ ਟਿਮਥੀ ਜ਼ਿਊਜੇਕਸ: 2 ਅਤੇ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ." ਪਰਕਾਸ਼ਿਤਯ 4: 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ," ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਐਕਸਗੰਕਸ: 17 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ." ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਜੌਹਨ ਐਕਸਗ x: 6) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ (ਜ਼ਬੂਰ 48: 1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21: 1, 5) ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ 22: 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ," ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਿਤਯ 21: 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ." ਪਰਕਾਸ਼ਿਤਯ 21: 4 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਹੁਣ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੋਣ ਜਾਂ ਦਰਦ. "ਰੋਮੀ 8: 18-25 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਹੈ.

ਹੁਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਰੋਮੀਆਂ 8: 28). ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਕਤੀ. ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਜੋ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ (ਰੋਮੀਆਂ 1: 16-32 ਪੜ੍ਹੋ.) ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ. ਜ਼ਬੂਰ 95: 6 ਅਤੇ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ." ਜ਼ਬੂਰ 96: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਕਰੋ." ਜ਼ਬੂਰ 55 : 22 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ; ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ. "

ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਲੈਕ 16 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 18-31. ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. (2 ਕੋਰੀਅਨਜ਼ 5: 8-10 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਦੇਹ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.) ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤਕ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਜਾਓ. (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 11-15) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਪ ਲਈ ਨਹੀਂ. (I Corinthians 3: 10-15) ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20: 15; 22: 14; 21: 27)

ਜੌਹਨ 3 ਵਿੱਚ: 5,15.16.17.18 ਅਤੇ 36 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ I ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15: 1-4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰਿਆ ... ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ." ਐਕਟ 16: 31 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ. "2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1: 12 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ," ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. "

ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ?

"ਬੀਤੇ" ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ.

1). ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀ-ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ. ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਬਰਾਨੀ 9: 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ. "

2). ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ. (ਪੜ੍ਹੋ ਯੂਹੰਨਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਅਤੇ ਮੱਤੀ 12: 36 ਅਤੇ 37.) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਹਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ "ਬੱਦਲਾਂ" ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ:

ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

"... ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ." ~ 2 ਸਮੂਏਲ 12: 23b

ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਬੇਬੀ ... ਮੇਰਾ ਤੰਗ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ. ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ.

ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ.

ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ "ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਦ ਤੀਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਵੇਖਾਂ."

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ!

ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ! ਯਿਸੂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ... ਗਰਮ ਹੰਝੂ ਹਵਾ ਭਰਦੀ ਹੈ! ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਹਨ, ਮੰਮੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਹਨ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋ

ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕੇ. "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ!"

ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇਗਾ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ... ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "... ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਹੈ." ~ ਮਾਰਕ ਐਕਸਗੰਕਸ: 10b

"ਅੱਜ ਗਰਭ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਵਸ ਹੈ. ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੂਤ ਬੱਚੇ, ਰੇਲੇਲੀ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਦੂਤ ਭਾਣਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਆਇਤ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 4: 3 "ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ. "(ਐਨ.ਆਈ.ਵੀ.) ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਈ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ. ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲੇਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? "

"ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪਰੈਲ ਦੇ XXX ਵੀਂ, 6 ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ. ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ. ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ. ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਾਸਾਡ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਇਆ. ਪਰ ਫਿਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.

ਅਤੇ ਹੁਣ, ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੌੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ.

ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ. ਪਰ ਫਿਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਿਆ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਦੇ ਰਾਹੀ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ.

ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਆਇਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ. Ecclesiastes 4: 3: "ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. "(ਐਨ.ਐਲ.ਟੀ.). ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੂਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਰੇੇਲੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਦਰਦ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. Ryley ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡਾ Ryley ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਰੈਲੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ. ਪਰ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਯਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. "

ਕੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਪੀ! ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ

***

ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਾਂ. ਪਰ, ਪਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲਹੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ

ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ. ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਸੀਨਾ ਪਾਂਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ... "... ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ! ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਰਗਾਏ: ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇਂਗਾ. "~ ਮੈਥਿਊ 26: 39

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੈ ਗਏ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ. ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ. ਫ਼ੇਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲਗਾਇਆ. ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ... ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਤਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ, "ਉਹ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ. ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ. "ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੀ, ਖੂਨ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ. ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਨਕਾਰਿਆ

ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. "ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਰਹੋ." ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ.

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਗਲਗਥਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਝੁਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ. ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ. ਸਲੀਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ.

ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕੇ.

ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਿਆ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ." ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ... ਯਿਸੂ.

"ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ~ ਜੌਨ 15: 13

ਮੈਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਿਆਰੇ ਰੂਹ,

ਅੱਜ ਸੜਕ ਢਿੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਪ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ.

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, "ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਟਕਿਆ. "

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਿਆਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ.

ਪੋਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "... ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ." ~ ਮਾਰਕ 2: 17b

ਰੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ

ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਗੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕ ਕੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ,

"ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ! "

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਪਾਪੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਹੰਝੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ. ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ..." ਰੂਹ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ. ਮੈਂ ਉਸ ਬਦੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. "ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਪਰ ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ. ਹਰ ਸੋਚ ... ਹਰ ਸ਼ਬਦ ... ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਮੰਤਵ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖੋ: "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ." ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਰੂਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨਨ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਕਲਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ. "ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ." ~ Hebrews 4: 7b

ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ?

ਓ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਚੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੁ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ!

ਅਲਹਿਦਗੀ ਉਦਾਸ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੋਇਆ ਸੀ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗੁਆਅ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ.

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿਚ ... ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੰਭ ਹੇਠਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਮ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ. ਰੂਹ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅੱਥਰੂ ਨਾਲ, ਦੁਖ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗਮ, ਨਾ ਹੀ ਢਾਹ ਆਵੇਗੀ. ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਟੀਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

"ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਵੇਗਾ." ਮੱਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਜ XXX: 5

ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀਵਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਂ, ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ.

ਮੈਨੂੰ ਪੋਰਨ ਅਮਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ?

ਪਿਆਰੇ ਆਤਮਾ,

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਉ .. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੈਬ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ.

ਪਰਤਾਪ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ. ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਸਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

"ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. "~ ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਨ: 1-14

ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ...

"ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ."

"ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ." ਮੱਤੀ 5: 28-29

ਸ਼ਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ. "ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਂ? ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. "

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. "ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? "

ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?" ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਡਿੱਗ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ.

ਮੈਂ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ?

ਪਿਆਰੇ ਆਤਮਾ,

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਉ .. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੈਬ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ.

ਪਰਤਾਪ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ. ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਸਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

"ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. "~ ਜੇਮਜ਼ ਐਕਸਗੇਂਨ: 1-14

ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ...

"ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ."

"ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ. ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ." ਮੱਤੀ 5: 28-29

ਸ਼ਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ. "ਕੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਂ? ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. "

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. "ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਟਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? "

ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. "ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ?" ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

ਇਸ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਡਿੱਗ ਪਾਦਰੀ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ?

(ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਸੋਗੀ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ)

ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ,

ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ (ਯਿਸੂ) ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਸ਼ੈੱਲ, ਗੋਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਕ (3 ਹਿੱਸੇ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ 1 ਅੰਡੇ). ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ (ਵਿਅਕਤੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ (ਇੱਕ ਭਾਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ). ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ.

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ. ਬਾਈਬਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੀਗੇ.

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਆਇਤਾਂ ਰੋਮੀਆਂ 1: 20 "ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ; ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹਨ "ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ. ਵੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਕੜੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਅਧਰੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ! ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬੀਜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ.

ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੀਜ (ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਨ), ਹਰੇ ਪੱਤੇ (ਵਿਕਾਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ). ਰੰਗ ਦੇ ਬਦਲਾਅ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ) ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤੇ (ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ). ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਕਸਲੇਸ਼ਨਜ਼ 22: 14 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ. "ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਧੋਤੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਗੇ ਹੋਣਗੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਬੂਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਗੇ."

ਮੈਨੂੰ ਐਕੋਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਐਕੋਲਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੈੱਲ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਕੋਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਓਕ ਦਾ ਰੁੱਖ ਐਕੋਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ.

ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀਟਰ 5 ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ: 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. "

ਮੈਨੂੰ ਮੱਤੀ 6: 25 ਅਤੇ 26 ਪਸੰਦ ਹੈ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ.

ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਢਾਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਤਪਤ 1, ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਕਹਾਉਤਾਂ 6: 6 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. "ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਵੋ. ਉਸ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ. "ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਬੀਜ ਰਹੇਗਾ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈੱਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਤ ਪੌਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਗੀ. "ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਬਰਾਨੀ 11: 1 ਅਤੇ 3 - ਇਹ 2 ਆਇਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ.

ਗਾਜਰ ਬੀਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਿਰਚ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੈਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ. "ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ." ਲੂਕਾ 1: 37

ਬਟਰਫਲਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ. ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜੋ ਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡੌਨ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਰੋਮੀ 8: 18 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ." ਬਾਈਬਲ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ. ਇਬਰਾਨੀ 13: 8 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ" ਹੈ.

ਜੌਹਨ 3: 16 ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਇਤ ਹੈ. "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਪਾਵੇ." ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ (ਯਿਸੂ) ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਣਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ. ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਿਆ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਮਰਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ!

ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਵੇਗਾ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਪਰਫੁੱਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.

ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ. ਇਹ ਇਕ ਲੰਮੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ.

ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਚ ਜਾਓ. 16 ਦੇ ਨਿਯਮ: 31 ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਰੋਬਿਨ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ

ਸਬੰਧਤ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ: ਨੌਕਰੀ 38-41

ਕੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੈ?

ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਪਾਪੀ! ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ

***

ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਾਂ. ਪਰ, ਪਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲਹੂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ

ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ. ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਸੀਨਾ ਪਾਂਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ ... "... ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ! ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦੁਰਗਾਏ: ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇਂਗਾ. "~ ਮੈਥਿਊ 26: 39

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲੈ ਗਏ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ. ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ. ਫ਼ੇਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲਗਾਇਆ. ਬਲੱਡ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ... ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਤਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀੜ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ, "ਉਹ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ. ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਲ਼ੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ. "ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖਲੋਤੀ, ਖੂਨ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ. ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਨਕਾਰਿਆ

ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. "ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਰਹੋ." ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ.

ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਗਲਗਥਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਝੁਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ. ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ. ਸਲੀਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਖੋਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ.

ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕੇ.

ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਿਆ, "ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ." ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ... ਯਿਸੂ.

"ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ." ~ ਜੌਨ 15: 13

ਕੀ ਨਰਕ ਇਕ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ?

"ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ. ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਗਿਲ੍ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.' ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ~ ਲੂਕ 16: 23-24

"ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਫ਼ੇਰ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ. ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇਗਾ. "~ ਲੂਕਾ XNUM: 16-27

ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲਵਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ. ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਗਏ ... ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ!

ਨਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ

ਪਿਆਰੇ ਮੰਮੀ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਝਰਨੇ. ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੀਕੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਸ ਤੇ ਹੈ.

ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ. ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿੰਟ ਜ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਆ ​​ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਡਰ ਦਰਦ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ.

ਪੀੜਾ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਦਰਦ, ਪੀੜਤ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਣਾ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ. ਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ.

ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸੀਹੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ; 9-11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜ੍ਹਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਓ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਦਾ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ "ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ" ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ. ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ. HELL ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ

ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ "ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"

ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਦ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ. ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ "ਮੁਸ਼ਕਿਲ" ਸਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਓਹ, ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਆਚਦਾ ਹਾਂ. ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰੇ-ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੀ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.

ਬਸ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀ ਭਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਕਾਂ, ਗੰਧਕ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੰਧ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਓ, ਮੰਮੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੁਣਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਜਲਣ. ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਪਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੰਮੀ

ਨਰਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਪਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲ. ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ.

ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਦਾ. ਉਹ ਦਇਆ ਲਈ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ "ਕੂਲ" ਹੋਣਾ ਪਿਆ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਗੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਨਾਦਿ ਦਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੰਮੀ ਹੋਵੋਗੇ.

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ.

ਕੀ ਹੈਲੈ ਰੀਅਲ?

"ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੀ. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰਕੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ! ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ. ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਗਿਲ੍ਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.' ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ~ ਲੂਕ 16: 23-24

"ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਫ਼ੇਰ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਨ. ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਹੇਗਾ. "~ ਲੂਕਾ XNUM: 16-27

ਅੱਜ ਰਾਤ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲਵਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਇੱਕ ਜੁਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ. ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਗਏ ... ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ!

ਨਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ

ਪਿਆਰੇ ਮੰਮੀ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਝਰਨੇ. ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੀਕੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਸ ਤੇ ਹੈ.

ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ. ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਮੋੜ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿੰਟ ਜ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਆ ​​ਰਿਹਾ ਹਾਂ.

ਡਰ ਦਰਦ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕੋਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਿਆ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ.

ਪੀੜਾ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਦਰਦ, ਪੀੜਤ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ. ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ. ਮੈਂ ਉਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ, ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਣਾ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ. ਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ.

ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸੀਹੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ; 9-11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜ੍ਹਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਓ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਦਾ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ "ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ" ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ. ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ. HELL ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ

ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ "ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ-ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"

ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਾਦ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ. ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ "ਮੁਸ਼ਕਿਲ" ਸਾਂ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਓਹ, ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਆਚਦਾ ਹਾਂ. ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਮ ਹੰਝੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰੇ-ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ. ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਦੀ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਰਦ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.

ਬਸ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀ ਭਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਕਾਂ, ਗੰਧਕ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੰਧ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਓ, ਮੰਮੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੁਣਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਸਨ, ਅਜਿਹੀ ਜਲਣ. ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਪਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੰਮੀ

ਨਰਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ ਸੁੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਚਾਨਕ ਪਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਲ. ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹਾਂ.

ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਦਾ. ਉਹ ਦਇਆ ਲਈ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ "ਕੂਲ" ਹੋਣਾ ਪਿਆ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਗੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਨਾਦਿ ਦਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ' ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਰਕ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੰਮੀ ਹੋਵੋਗੇ.

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸੋਗ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ.

ਕੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ?

ਓ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਚੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੁ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ!

ਅਲਹਿਦਗੀ ਉਦਾਸ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੋਇਆ ਸੀ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗੁਆਅ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ.

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿਚ ... ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ.

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖੰਭ ਹੇਠਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਮ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ. ਰੂਹ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅੱਥਰੂ ਨਾਲ, ਦੁਖ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਗਮ, ਨਾ ਹੀ ਢਾਹ ਆਵੇਗੀ. ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਟੀਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ.

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਦੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

"ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਲਾਸਾ ਪਾਵੇਗਾ." ਮੱਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਜ XXX: 5

ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀਵਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਂ, ਜਦ ਤੀਕ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂ.

ਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ ਹੈ?

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੈਰ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਹੇਡੀਸ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ.

"ਅਤੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. "ਲੂਕ 16: 23a-24

"ਤਦ ਧੂੜ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ." ~ Ecclesiastes 12: 7

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ "ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ. "~ 1 ਥੱਸਲੁਨੀਕਾ 4: 14, 17-18

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਚੀਕਦੀ ਹੈ! "ਹੇਠੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ..." ~ ਯਸਾਯਾਹ 14: 9a

ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਤਸੀਹੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਖੱਡ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਕਲੌਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ. ਦੂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.

ਕੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਹੈ?

"ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ. ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਿਸੂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ.